จากเดือนที่ผ่ามมาได้มีการอบรมชาวบ้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านได้มีรายได้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และในเดือนนี้ เป็นเดือนสุดท้ายในการทำงาน ทางทีมงานได้ทำการลงพื้นที่อบรม ทรัพยากรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์

     ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่หมักจากธรรมชาติ เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุทางชีวเคมีต่างๆ ในปุ๋ยอินทรีย์ก็มีธาตุอาหารต่างๆ ที่พืชต้องการ ปุ๋ยอินทรีย์นั้น ประกอบด้วย มูลสัตว์ชนิดต่างๆ หรือ ต้นไม้ ใบหญ้า  ซึ่งเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยสิ่งของธรรมชาติที่ชาวบ้านชาวสามารถหาได้ง่าย ไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิต

การทำปุ๋ยอินทรีย์นั้นมีส่วนประกอบดังนี้

1. ซากพืช เศษอาหาร หรือมูลสัตว์ชนิดต่างๆ

2. กากน้ำตาล

3.หัวเชื้อจุลินทรีย์

4.น้ำเปล่า

วิธีทำ

  • นำซากพืช เศษอาหาร หรือมูลสัตว์ชนิดต่างๆ มาผสมเข้าด้วยกัน
  • ผสมกากน้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ และหัวเชื้อจุลินทรีย์ 2 ช้อนโต๊ะ เทลงไปในน้ำ 10 ลิตร แล้วผสมให้เข้ากัน และน้ำ
  • นำน้ำที่ผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์และกากน้ำตาล มารดปุ๋ยแล้วผสมให้เข้ากัน และให้มีความชื้นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์

     ปุ๋ยอินทรีย์ นั้นมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม แล  ะสิ่งมีชีวิต เพราะไม่มีสารเคมีตกค้าง หมั่นใจได้ลยว่า ถ้าใช้ปุ๋ยอินทรีย์นั้น พืชผักอะไรก็จะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอน และแถมช่วยลดขยะภายในหมู่บ้านได้อีกด้วย ปุ๋ยหมักอินทรีย์นั้นแทบจะไม่มีข้อเสียเลยแถมยังลดต้นทุนในการทำเกษตรและเพิ่มรายได้ได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู