ปุ๋ยธรรมชาติ

พีรพัฒน์ นาคดี

        จากเดือนที่ผ่ามมาได้มีการอบรมชาวบ้านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่เพื่อให้ชาวบ้านไดมีรายได้และใช้ในชีวิตประจำวันและอบรมเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ที่เราได้ผลิตขึ้นมาไปขอขึ้นทะเบียผลิตภัณฑ์

        ในเดือนนี้ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการทำปุ๋ย ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่แล้วตามท้องถิ่นนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์การทำปุ๋ยอินทรีย์จะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ทั่วไปเช่น ใบไม้ หญ้า ฟาง มูลสัตว์ เป็นต้น การทำปุ๋ยอินทรีย์จากช่วยลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลอดสารพิษและลดต้นทุนที่ใช้ในการทำเกษตรกรและยังนำไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ทำให้เกิดเป็นอาชีพต่อไป

        ในเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายและของโครงการ U2T เรากลุ่ม SC02 ขอขอบคุณที่มีโอกาสในการสร้างประโยชน์และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนให้มีรายได้และจะทำให้ดีที่สุดสำหรับเดือนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณ

 

                     

 

 

 

อื่นๆ

เมนู