ข้าพเจ้านางสาวสุนันทาพาเจริญ  ประเภทประชาชนตำบลทุ่งวัง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๑  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔   ข้าพเจ้านางสาวสุนันทาพาเจริญ  ได้วางแผนกับทีมงานลงพื้นที่ ทำเกษตรปุ๋ยอินทรีย์กับชาวบ้าน  ณ  ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหนองทับค่าย  ตำบลทุ่งวัง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์   เนื่องจากในบริเวณภายในชุมชนมีใบไม้เป็นจำนวนมาก   ทำให้เกิดการทับถมมากขึ้นเรื่อยๆปล่อยให้ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ   ทำให้การย่อยสลายในรูปแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรจึงเกิดความคิดเห็นว่า   ควรนำมาทำเป็นปุ๋ยได้   จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าวทำให้

ข้าพเจ้านางสาวสุนันทาพาเจริญ   ศึกษาค้นคว้าเรื่องการศึกษาวิธีการกำจัดขยะใบไม้ในบริเวณภายในชุมชน  หมู่บ้านหนองทับค่าย  ตำบลทุ่งวัง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ดังนั้นจึงคิดหาวิธีการแปรรูปของใบไม้ให้เป็นปุ๋ยหมักซึ่งเหมาะกับการบำรุงดินบำรุงต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม

วิธีทำ

–  นำส่วนผสมต่างๆมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน

–  ผสมกากน้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ  และหัวเชื้อจุลินทรีย์ 2 ช้อนโต๊ะ   ลงในน้ำ 10 ลิตรคนให้เข้ากัน

–  นำน้ำกากน้ำตาลและน้ำหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผสมเข้ากันแล้วมารดในกองปุ๋ยให้ทั่ว  คลุกเคล้าให้เข้ากัน  โดยกระให้มีความชื้นประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์  วิธีทดลองง่ายๆคือถ้ากำปุ๋ยไว้ในมือแล้วไม่มีน้ำไหลออกมาตามง่ามนิ้ว และเมื่อแบมือออกปุ๋ยก็ยังจับกันเป็นก้อนอย่างนี้ถือว่าใช้ได้

ถือเป็นการลงทุนน้อยแต่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    

อื่นๆ

เมนู