การนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์

สุวนันท์ ธรรมดา

                สวัสดีค่ะ ในเดือนนี้โครงการก็ได้เดินทางมาถึงช่วงเดือนสุดท้ายของการจ้างงานในโครงการของชาว U2T แล้วนะคะ  ในเดือนสุดท้ายนี้พวกเราได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมการอบรม ในเรื่องของการทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยการนำวัสดุ อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาเพิ่มคุณค่า สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนของตำบลทุ่งวังกันค่ะ

การจัดอบรมในครั้งนี้พวกเราได้มีการประสานงานขอสถานที่ในการจัดอบรมลงไปที่ บ้านหนองทัพค่าย ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ค่ะ โดยเราจัดอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้านเช่น ใบไม้แห้งที่ชาวบ้านมักนำไปเผาทิ้งจนทำให้เกิดควันหรือมลภาวะทางอากาศ เศษอาหารที่พวกเรากิน เศษผักต่างๆที่เราใช้ทำอาหารในครัวเรือน แล้วทิ้งลงตามท่อทำให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ  และต้นกล้วย หรือ พืชหญ้าสดต่างๆที่เราไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น สิ่งเหล่านี้เราสามารถนำมาย่อยสลายใช้ทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี และครั้งนี้ก็มีประขากรในหมู่บ้านให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมร่วมลงมือทำกิจกรรมเป็นอย่างดีอีกเช่นเคยค่ะ

หวังว่ากิจกรรมในเดือนสุดท้ายนี้ การลงพื้นที่ของพวกเราชาว U2T จะเข้าไปทำระโยชน์ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี และทำให้ ประชาชน ชุมชน ได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากการที่โครงนี้ได้เข้าไปช่วยส่งเสริม ต่อยอดและพัฒนาค่ะ

    

       

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.11 – จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู