แนวทางท่องเที่ยวตำบลและการใช้ประโยชน์จากทรัพยกรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์

นาย ธีรภัทร เชยรัมย์

     ในเดือนที่ผ่านมาพวกเรา U2T SC02 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมชาวบ้านเกี่ยวกับการทำ สบู่ และ เครื่องสำอางจากวัตถุดิบสมุนไพรธรรมชาติที่อยู่ภายในชุมชน เช่น ขมิ้น ทานาคา ว่านหางจระเข้ มะขามเปียก เป็นต้น และ อบรมเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ไปขึ้นทำเบียน

     ภายในเดือนนี้พวกเรา U2T SC02 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านบ้านหนองทัพค่าย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าไปจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยอินทรีย์ จากทรัพยากรภายในพื้นที่ เช่น เศษขยะ ใบไม้ เศษอาหาร

     จากการทำงานในเดือนที่ผ่านมาถึงปัจจุบันซึ่งเป็นการทำงานในเดือนสุดท้ายนี้ พวกเราจะเห็นได้ว่าตำบลทุ่งวังนั้นเป็นตำบลที่มีดีทั้งทางสินค้า OTOP และ เกษตรกรรม จึงเหมาะสำหรับเป็นชุมชนตัวอย่างในการยกระดับเศรษฐกิจและท้ายนี้พวกเรา U2T SC02 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องขอขอบคุณที่ให้เราได้มีโอกาสเข้าไปจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน

                                                               

อื่นๆ

เมนู