ร่วมด้วย ช่วยกัน ป้องกันโควิด-19

ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ชนาธิป ดาวเรืองรัมย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันที่มียอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในทุก ๆวัน ภายในประเทศไทย ทำให้พื้นที่ตำบลทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ได้มีแผนการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีมาตรการตรวจสอบ เฝ้าระวังและคุมเข้มของประชาชนภายในตำบลทุ่งวังและประชาชนที่มาจากพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่อื่น ๆ อย่างเคร่งครัด มีการกักตัว 14 วัน สำหรับประชาชนที่มาจากพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ และมีการคุมเข้ม เฝ้าระวังประชาชนภายในตำบลทุ่งวัง เพื่อไม่ให้มีการระบาดหรือติดเชื้อของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้น

สำหรับผู้จ้างงานเอง ได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบมาย ให้มีการเข้าไปช่วยเหลือทางตำบลทุ่งวังเป็นเบื้องต้น โดยมีการนำสิ่งของที่จำเป็นต่าง ๆ สำหรับผู้ที่กักตัวรวมถึงเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุก ๆ ท่าน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำดื่ม และอาหารสำหรับบริโภคต่าง ๆ ทั้งนี้ทางผู้จ้างงานเองยังมีภารกิจการทำกิจกรรมจิตอาสา มีการลงพื้นที่ไปยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงเป็นศูนย์รวมของประชาชนหมู่มาก เช่น วัด ศาลาประจำหมู่บ้าน โรงเรียน โดยผู้จ้างงานได้รับความร่วมมือจากทางผู้นำ อสม. ในการทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่าง ๆ ข้างต้น ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ไร้เชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่ใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป

ชาว U2T ปันน้ำใจต้านภัยโควิด 19 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู