รวมพลังร่วมใจต้านภัยโควิด 19

     ณ สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด19 ได้เพิ่มมากขึ้น ผู้ติดเชื้อและยอดคนเสียชีวิตมีจำนวนมากขึ้นตามและในพื้นที่ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก ได้มีแผนการณ์รับมือกับสถานการณ์โควิด19 คือ การตรวจสอบ เฝ้าระวังและคุมเข้ม เนื่องจากผู้คนจากต่างจังหวัดพื้นที่สีแดงได้กลับมายังภูมิลำเนาของตน เพื่อทำการรักษาตัว ทางพื้นที่ตำลบทุ่งวัง อำเภอสตึก ได้จัดสถานที่สำหรับ กักตัว14 วัน โดยมีสถานที่กักตัวคือ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โดยทางผู้จ้างงานได้มีการลงไปช่วยเหลือในการปรับพื้นที่ มอบอุปกรณ์ให้กับศูนย์กักกันเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด19  และเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไม่ให้มีเพิ่มมากขึ้น

   สำหรับผู้จ้างงานได้ลงพื้นที่ไปยัง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย คือ การมอบสิ่งของจำเป็น เช่น เจลแฮลกอฮอร์ หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม และ อาหารที่ใช้ในการบริโภคต่างๆ ให้แก่ผู้ที่มากักตัวและเจ้าหน้าที่ นอกจากมียังมีการลงพื้นที่ ทำความสะอาดในจุดเสี่ยงๆต่างๆของหมู่บ้าน ที่ใช่ในการรวมตัวของชาวบ้าน เช่น ศาลาวัด ศาลาหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัย ไร้กังวล ปลอดโรค ของพี่น้องชาวทุ่งวัง อำเภอสตึก

 

         

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.07 – ชาว U2T ปันน้ำใจต้านภัยโควิด 19 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู