“ทุ่งวังร่วมใจไม่ทิ้งกัน”

            เดือนนี้เป็นเดือนที่ 7 ของการทำงานกับโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เป็นเดือนที่สถานการณ์โควิดยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้การทำงานของพวกเรามีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้นอีกเช่นเคยเนื่องจากการลงพื้นที่เป็นไปได้ยากลำบาก ในบางหมู่บ้านมีผู้ติดเชื้อสุ่มเสี่ยงสูงจึงมีการสั่งปิดหมู่บ้านเป็นบางพื้นที่ พวกเราจึงดำเนินการเท่าที่พวกเราจะสามารถลงพื้นที่เข้าไปปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือชุมชนโดยไม่เป็นการไปเพิ่มภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ดูเเลอยู่ภายในชุมชน

จากสถานการณ์ที่ผู้คนจากต่างจังหวัดเดินทางกลับมายังบ้านเกิดของตนเองเนื่องจากการระบาดของโรคที่เพิ่มขึ้น สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น รวมไปถึงบางคนได้ติดเชื้อโควิด-19แล้ว แต่เนื่องจากในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงมากๆนั้น อาจจะไม่มีที่ในการรักษาตัวเพียงพอ บางส่วนจึงได้มีการติดต่อขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาของตน ทำให้แต่ละหมู่บ้านหรือตำบลนั้นต้องมีการเตรียมรับมือในเรื่องของการจัดการดูแลรักษาและเตรียมพื้นที่สำหรับผู้คนที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้กักตัวเพื่อดูอาการคนละ 14 วัน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐและลดโอกาสการแพร่เชื้อที่จะเข้ามาสู่ชุมชนแล้วขยายไปเป็นวงกว้าง ทางทีมของพวกเราจึงได้มีส่วนร่วมในการช่วยชุมชนตามเป้าหมายของโครงการของพวกเราก็คือการนำสิ่งของที่จำเป็น อาทิเช่น น้ำดื่ม อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นส่วนตัว เป็นต้น นำไปบริจาคให้กับอบต.ทุ่งวัง เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนและจากนั้นได้มีการลงพื้นที่โดยมีการคัดกรองจากอสม.ประจำหมู่บ้านของบ้านค้อ ณ วัดม่วงหวาน โดยมีการลงไปเป็นจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆของวัด รวมถึงจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันหรือใช้ร่วมกันของคนในหมู่บ้าน และได้มีการมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มอสม.เพื่อนำไปไว้สำหรับแจกชาวบ้าน ณ บริเวณจุดคัดกรองของแต่ละหมู่บ้าน โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและทางกลุ่มของอสม.ที่มาทำการคัดกรองพวกเราในการเข้าพื้นที่มารับมอบอุปกรณ์ดังกล่าวโดยรักษาระยะห่างตามมาตรการที่ทางภาครัฐได้มีไว้ด้วย
ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังเเพร่ระบาดอยู่นั้นจะยังไม่คลี่คลายแต่ทางทีมของพวกเราก็ไม่หยุดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนตามเป้าหมายการทำงานของพวกเรา โดยจะช่วยเท่าที่พวกเราจะทำได้และไม่เป็นการไปเพิ่มภาระให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ที่กลับมากักตัว หรือเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต่างๆของทางหมู่บ้านเพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ในเต่ละเดือนของพวกเรา

 

                        

 

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.07 – ชาว U2T ปันน้ำใจต้านภัยโควิด 19 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู