จากเหตุการความรุนแรงของโรคระบาด “COVID-19” ได้ส่งผล กระทบแกชาวบ้าน ไม่ว่าจะเรื่องอาชีพรวมทั้ง เครื่องอุปโภคบริโภค นั้นหายากเพราะต่างคน ต่างพากันซื้อของกักตุนไว้ในบ้าน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงป้องกันการติดเชื้อ “COVID-19” ดังนั้นพวกเราเลยมามอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งให้กำลังใจให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน

     ช่วงนี้ความรุนแรงของโรคระบาด “COVID-19” ยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และยังไม่มีทีท่าว่าจะควบคุมได้  แต่พวกเรา ยังพร้อมที่จะให้ความมร่วมมือ ออกมาช่วยเหลือหมู่บ้านที่ถูกปิดพื้นที่ ทั้งบริจาคอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และพวกเราคอยให้กำลังใจชาวบ้าน และคอยภาวนาให้ผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี โดยแนวทางการป้องกันง่ายๆ นั้นจะมีหลายวิธี เช่น ให้เราออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น ห้ามไปอยู่ในคนคนเยอะพลุกพร่าน ปละให้อยู่ห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร เมื่ออกจากบ้านต้องส่วนหน้ากากอนาัยด้วยทุกครั้ง ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า หากไอ จาม ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากหรือใช้ข้อศอกปิดปากจมูกด้วยทุกครั้ง

     กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้มีการมอบบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับชาวบ้าน ให้กับศูนย์กักตัว ณ ตำบลทุ่งวัง และยังมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งบอกให้กำลังใจและวิธีการป้องกันแก่ชาวบ้าน

 

อื่นๆ

เมนู