เรามาสู้โควิด-19 ไปด้วยกันนะ

อรวรรณ์ เถิงใจ

               จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั่วทุกประเทศในโลก ทั้งด้านเศรษฐกจ สังคม สุขภาพอนามัย สาธารณูปโภค รวมทั้งการดำรงชีวิตของประชาชนทั้งประเทศการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก จากการได้รับเชื้อ และมีการแพร่ระบาดที่รวดเร็วของเชื้อโควิด-19 ทำให้ต้องทำการ Lock down กิจกรรมต่างๆภายในประเทศ ประชาชนตกงาน ร้านค้าหยุดการขาย ทำให้ประชาชนขาดรายได้
                ดังนั้น พวกเราทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจ ในการดูแลและป้องกันตนเอง และบุคคลภายในครอบครัว รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม ให้พวกเรารอดพ้นจากเชื้อโควิด-19 และผ่านวิฤกตในครั้งนี้ไปให้ได้ หากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น หรือพื้นที่ปิด ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกบ้านตลอดเวลา ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลเอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร แยกของใช้ส่วนตัวไม่ควรใช้กับคนอื่น กินอาหารที่ร้อนหรือทำเสร็จใหม่ ๆ หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ควรกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน เพื่อรอดูอาการของโรคโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้น หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
               พวกเราชาวตำบลทุ่งวัง จึงต้องร่วมมือร่วมใจกัน ในการป้องกันเชื้อโควิด-19 การ์ดอย่าตก และแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวลาสถานการณ์เช่นนี้ และพวกเราผู้จ้างงานตำบลทุ่งวังได้นำเครื่องอุปโภคและบริโภคไปบริจาคให้กับศูนย์กักกันตำบลทุ่งวัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และผู้ที่กักตัวประจำศูนย์กักกัน พวกเราขอเป็นแรงใจให้กับพี่น้องชาวตำบลทุ่งวังให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน เราคนไทยไม่ทิ้งกัน

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.07 – ชาว U2T ปันน้ำใจต้านภัยโควิด 19 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู