ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์

ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ชนาธิป  ดาวเรืองรัมย์

ภารกิจสำหรับผู้จ้างงานในเดือนกันยายนนี้ ผู้จ้างงานได้มีการเข้าอบรมการตลาดออนไลน์เพื่อ Upskill Ueskill ให้มีการองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการทำการตลาดออนไลน์ อบรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น โลกของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน การเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ การขายผ่าน Facebook การทำ Video Content กับ Youtube การเปิดร้านค้าออนไลน์   เพื่อให้ทางผู้จ้างงานได้มีองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนได้นำไปต่อยอดการพัฒนาสัมมาชีพ ต่อไป

  แน่นอนว่าทางตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่ออยู่แล้ว ทาง U2T ก็ได้มีการสำรวจความต้องการและความเป็นไปได้ของทางตำบลทุ่งวังว่าสามารถนำผลผลิตที่มีจากการทำผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคปัจจุบันอีกด้วย

ในปัจจุบันการตลาดออนไลน์เป็นที่นิยมมาก เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนหันมาซื้อของในรูปแบบแบบออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัส พบปะผู้คน พ่อค้าแม่ค้าต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้จ้างงานก็ได้มีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมการตลาดออนไลน์เพื่อ Upskill Ueskill มาถ่ายทอดให้กับทางชุมชนได้มีองค์ความรู้ที่จะนำมาปรับใช้การขายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้ากับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด – 19 ปัจจุบัน

การอบรมออนไลน์ upskill useskill ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู