“ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์”

พรรณราย  ติดใจดี

             จากการที่นำการอบรมเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดออนไลน์” จากผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนของคนในชุมชนหรือผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนผลิตเองมาโปรโมทและขยายช่องทางการขายผ่านทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าของคนในชุมชน การสร้างเปลี่ยนแปลงธุรกิจชุมชนสู่สายตาผู้บริโภคระดับประเทศ เหมือนกับบังฮาซังที่เปลี่ยนธุรกิจอาหารทะเลระดับชุมชน ให้กลายเป็นอาหารทะเลที่รอกด CF ได้ทั่วประเทศ ต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างยอดขายขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ว่า SME E-Commerce และธุรกิจขนาดใหญ่ต้องหันมาโฟกัสอย่างจริงจัง และสำหรับธุรกิจท้องถิ่นต้องไม่พลาดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ของธุรกิจท้องถิ่น ที่จะพาร้านค้าของคุณเปิดตลาดเข้าสู่โลกออนไลน์ได้อย่างเต็มตัว 

            สังคมทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปโดยปริยายผู้ประกอบการหลายรายมองเห็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเป็นเครื่องมือด้านการตลาดออนไลน์ เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลทางการตลาดไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ในส่วนของภาคเอกชนและท้องถิ่น จึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและผลักดันธุรกิจของตนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในระดับประเทศด้วย การตลาดออนไลน์ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างการแข่งขันให้ธุรกิจก้าวสู่เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล การใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบสมัยใหม่จึงถือว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

           จากการอรมเพื่อพัฒนาชุมชน จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP ในชุมชนหมู่บ้านมีรายได้กระจายไปทั่วประเทศ  และยังเป็นการยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนทั่วทิศ ทั่วแดนมาจำหน่าย และยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศให้มากยิ่งขึ้น

                           

อื่นๆ

เมนู