ทุ่งวังมุ่งสู่ตลาดออนไลน์

พีรพัฒน์ นาคดี

                   ในเดือนกันยายนนี้ได้มีการประชุมออนไลน์ผ่าน google meet เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนซึ่งหัวข้อในการประชุมคือเรื่องของตลาดออนไลน์กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และ ได้มีการเสนอหัวข้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ กระเป๋าผ้าไหม เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ ซึ่งได้มีการคำนึ่งถึงต้นทุ่นและกำไล การลงทุนที่ทำให้เกิดความเสี่ยงน้อย หาผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระแสที่เป็นนิยมและทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกเป็นสินค้าที่ดี สินค้าที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ไม่เน่าเสียเก็บได้นาน น้ำหนังเบาขนส่งง่าย ต้นทุนต่ำแข่งขันได้ กำไรต่อชิ้นเป็นเท่าตัว มีคุณสมบัติเฉพาะตัว พอได้ลิตภัณฑ์ที่ต้องการแล้วทางเราก็จะมีการทดสอบก่อน ซึ่งจะให้ Google trend ในการทดสอบหาว่าในภูมิภาคใดค้นหามีการค้นหาผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนบ้าง

                   เนื่องด้วยชุมชนตำบลทุ่งวังมีผลิตภัณฑ์ที่คนในชุมชนได้รวมกลุ่มกันทำแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก และชาวบ้านยังขาดมีความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการรับรองมาตฐาน (มผช)  การสร้างอัตลักษณ์ โลโก้ และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ใด้มากขึ้น 

                   ซึ่งแผนงานในเดือดนี้แหละเดือนหน้าทางกลุ่มผู้จ้างงานจะมีการจัดอบรมให้กลุ่มผู้จ้างงานแล้วทางกลุ่มผู้จ้างงานจะได้เริ่มให้อบรมก่ชาวบ้านต่อไปเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์แล้วนำส่งไปขายตามเพจและส่งขายออนไลน์ตาม (มผช) หรือ ในตัวหมู่บ้านเองเพื่อจะได้พัฒนาหมู่บ้านตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามที่ได้รับมอบหมาย     

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู