“ตลาดออนไลน์ กระจายความรู้สู่ชุมชน ตำบลทุ่งวัง”

      ในยุคนี้ไม่ว่าใครก็ต้องเริ่มหันมาทำการตลาดออนไลน์กันทั้งนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันธุรกิจออนไลน์กำลังเจริญเติบโต สาเหตุก็เพราะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน สังคมออนไลน์หรือสังคมแห่งโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น หรือผู้สูงอายุต่างพากันนิยมชมชอบกระแสเหล่านี้ จนกลายเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรม ผู้คนเสพสื่อผ่านอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น หากธุรกิจไม่ปรับตัวให้ทันตามเหตุการณ์บ้านเมืองก็อาจก่อให้เกิดความล้าสมัย และเป็นอันต้องพ่ายแพ้ให้กับธุรกิจคู่แข่งเพราะโดนแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปจนหมดสิ้น

      ในการปฎิบัติงานประจำเดือนนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด19 มีการระบาดในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง จึงทำให้ทางผู้ปฏิบัติงานเองได้มีการประชุมทางออนไลน์ และได้กำหนดงานในเดือนนี้เป็นการอบรมเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ให้สมาชิกทุกท่านเตรียมสินค้าที่จะจัดจำหน่าย เมื่ออบรมเสร็จก็จะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ต่อไป เพื่อเป็นการยกระดับการขายสินค้าของชุมชนได้มากขึ้น สร้างเงินสร้างรายได้ให้มากขึ้นในชุมชน จะได้พัฒนาชุมตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ) นอกจากนี้วิทยากรยังแนะนำการตั้งเพจเฟสบุ๊ค เพื่อใช้ในการเป็นช่องทางการทำตลาดออนไลน์ โดยได้มีการแนะนำการตั้งชื่อที่สามารถดึงดูด หลักการดูแลเพจ การทำโลโก้ รูปในเพจ รวมไปถึงขั้นตอนในการยิงโฆษณา Facebook Ads ซึ่งจะช่วยในการทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น

       การอบรมครั้งนี้ถือว่าได้ความรู้ทางการทำตลาดสินค้าออนไลน์อย่างมาก ทั้งการเลือกขายสินค้า ทั้งการสร้างพื่นที่ขายสินค้า ถือว่าได้ความรู้ที่ดีสามารถนำไปต่อยอดและส่งต่อความรู้ สู่ชุมชนของบ้านเรา  เพื่อต่อยอดการสร้างงานสร้างรายได้ต่อชุมชนที่เพิ่มมากขึ้น เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.08 – ทุ่งวังออนไลน์ upskill useskill ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู