เรื่องน่ารู้ของหนองเกาะน้อย

อรวรรณ์ เถิงใจ

บ้านหนองเกาะน้อยตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี พ.ศ 2498 นายช่วง แม่นจำนึก นายสุรินทร์ พลพวกและนายสุบิน พลพวก สองพี่น้องสองพี่น้องที่อยู่บ้านหนองเกาะใหญ่ที่มีน้ำล้อมรอบ เป็นที่อุดมสมบูรณ์ก็เลยได้พาพี่น้องมาอยู่

จึงมีคนอพยพมาชุดแรกเพียง 5 ครัวเรือนเท่านั้น ชาวบ้านที่นี่พูดภาษาไทย-อีสานเป็นภาษาหลักที่สื่อสารกัน และเพียงก้าวข้ามลำคลองนี้ไป ภาษาก็ต่างกันแล้ว ซึ่งรอบๆหมู่บ้านจะพูดภาษาเขมรกันเป็นหลัก แตกต่างกันกับหมู่บ้านนี้ที่ใช้ภาษาลาวหรืออิสานที่พูดกันแทบทุกครัวเรือน ทุกชุมชนล้วนสื่อสารและนำเสนอสิ่งที่ใกล้เคียงกันนั่นก็คือการพยายามคงไว้ซึ่งวิธีท้องถิ่นวัฒนธรรมพื้นบ้านนั้นเอง อาชีพที่ชาวบ้านทำส่วนมากก็เป็นเกษตรกร นอกเหนือจากฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะหันมาปลูกพืชสวนครัวเพื่อรับประทานเอง และถ้ามีเหลือมากพอก็จะนำไปส่งขายที่ตลาดเพื่อเป็นรายได้ให้กับครอบครัวด้วย เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพออยู่พอกินถ้าเหลือก็ ได้อีกด้วย คนในชุมชนนี้รวมตัวกันทำเกษตรอินทรีย์ชาวบ้านไม่ศรัทธาต่อการใช้สารเคมีหรือยาปราบศัตรูพืช เพราะชาวบ้านบอกว่าการใช้สารเคมีมากๆสุดท้ายแล้วก็หันกลับมาทำร้ายทั้งคนผลิตและการบริโภคโดนกันถ้วนหน้าเลย ได้ฟังแบบนี้ก็รู้สึกถึงความห่วงใยและรักในสิ่งแวดล้อมของคนที่นี่เลย

   

อีกความประทับใจก็คงจะเป็นเรื่องของที่พักเพราะที่นี่มีที่พักแบบโฮมสเตย์ถึง9 หลังและยังมีอาหารท้องถิ่นที่ทางชาวบ้านทำออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยว ประสบการณ์ดีๆแบบนี้หาได้ไม่ยากเลย แล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตของคนในชุมชนคือคนที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกแล้ว และอีกหนึ่งที่คือศูนย์หัตถกรรมด้านเสื่อทอกกซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยและท้องถิ่น เป็นกิจกรรมผลิตเพื่อการพึ่งพาตัวเองอย่างหนึ่งที่คนไทยมีมาแต่โบราณต่อมาชาวบ้านได้ทอเสื่อกกเป็นอาชีพเสริม และได้มีการจดทะเบียนกลุ่มอย่างเป็นทางการ จนได้รับรางวัลสินค้า OTOP มาแล้วด้วย และเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนอีกด้วย

   

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.04 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูล โควิด-19 รายชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู