การป้องกัน COVID-19 ของชุมชน

นายวีระพล ภูหัวไร่

          ในเดือนนี้ผมจะมาพูดบทบาทของผมในการเข้าร่วมในกิจกรรม การป้องกัน โควิด-19 การจัดอบรมให้คนในชุมชน การรณรงค์ และมีการจัดทำอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือและส่งเสริมคนในชุมชน  ตำบล ทุ่งวัง อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ ให้ดียิ่งขึ้นไป

          ผมมีการออกเดินทางไปตำบลทุ่งวังเพื่อจัดอบรมการทำน้ำยาล้างห้องน้ำและมีวิทยากรที่ชำนาญการ ก่อนที่พวกผมคณะผู้จ้างงานจะจัดการอบรมการทำน้ำยาล้างห้องน้ำ มีวิทยากรที่ชำนาญทางด้านการออกกำลังกาย พาชาวบ้านออกกำลังกายและบอกวิธีการออกกำลังกายแบบง่าย ๆ จากนั้นก็เริ่มจัดอบรมการทำน้ำยาล้างห้องน้ำ หลังจากนั้นพวกผมและชาวคณะผู้จ้างงานก็ช่วยกันทำฉากกั้นโต๊ะอาหารให้กับโรงเรียนใน ตำบล ทุ่งวัง และเรามีการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอนกอฮอล์ให้กับคนในชุมชน

          จากการที่ผมได้ไปเข้าร่วมการจัดอบรมการทำน้ำยาล้างห้องน้ำทำให้ผมเห็นว่าคนในชุมชนที่เข้ามาอบรมกับพวกผมและชาวคณะผู้จ้างงานสนใจในการทำน้ำยาล้างห้องน้ำมาก จึงทำให้คนในชุมชนบอกว่าอยากได้เป็นผลิตภัฑณ์ของคนในชุมชน แสดงว่าการจัดการอบรมของเรามีผลดีต่อคนในชุมชนและช่วยให้คนคนในชุมชนได้อาชีพใหม่ในการหารายได้เข้าชุมชน และท่านวิทยากรด้านสุขภาพก็ยังให้ความรู้ในการออกกำลังกาย ทำให้ชุมชนมีสุขภาพดียิ่งขึ้นไปได้อีก

     

อื่นๆ

เมนู