“ชาวทุ่งวังสู้ภัยโควิด”

          เดือนนี้เป็นเดือนที่ 5 ของการทำงานกับโครงการ1ตำบล1มหาลัย เป็นเดือนที่สถานการณ์โควิดเริ่มมีการระบาดเป็นระลอกที่3 ทำให้การทำงานของพวกเรามีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการลงพื้นที่เป็นไปได้ยากลำบากเพราะแต่ละหมู่บ้านก็ต้องมีการคัดกรองคนที่เข้าหมู่บ้าน และบางหมู่บ้านก็ปิดหมู่บ้านชั่วคราวเป็นระยะเวลา 14วันเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีการติดเชื้อ ทางทีมงานของเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อที่จะลงไปในพื้นที่เพื่อแจกอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อเช่น หน้ากากอนามัย ฉากกั้นเป็นต้น และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อไว้ใช้ล้างมือฆ่าเชื้อโรค รวมถึงการออกกำลังกายเพื่อดูเเลสุขภาพใ้หแข็งเเรงเบื้องต้นดังจะกล่าวต่อไปนี้

       ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทางทีมงานของเราได้มีวิทยากรและทางทีมงานของเราเข้าไปสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงการทำฉากกั้นเพื่อใช้ในการกั้นเพื่อป้องกันการกระจายตัวของโรค ซึ่งมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งและกลุ่มอสม.บางส่วนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรา ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อทำเสร็จเเล้วก็ได้มีการเก็บไว้เพื่อรอส่งมอบให้กับทางโรงเรียนในชุมชน อีกทั้งยังมีวิทยากรมาสอนชาวบ้านในกิจกรรม healthcare โดยการสอนออกกำลังกายเพื่อวอมร่างกายเบื้องต้นในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเเละรักษาอาการปวดข้อตามตัวของชาวบ้านอีกด้วย อีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางทีมงานของเราได้ทำในเดือนนี้คือการทำกิจกรรมเชิงรุกโดยการเข้าไปแจกแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้าน ไม่ว่าจะมีแล้วหรือไม่มีก็ตาม รวมถึงได้เข้าไปทำความสะอาดบริเวณที่เป็นจุดชุมนุมและชาวบ้านเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกันหลายๆคนได้แก่ วัดของหมู่บ้าน โดยทำความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆร่วมกันเช่น กลอนประตู ที่กรวดน้ำ เป็นต้น  เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ เป็นกิจกรรมที่ช่วยชาวบ้านอีกหนึ่งแรงเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้แกชุมชนอีกด้วย ในการจัดกิจกรรมนั้นทางเรามีทางอสม.และชาวบ้านบางส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเหมือนทุกๆครั้งที่ไป

     ในการทำกิจกรรมของเดือนนี้เป็นการทำในรูปเเบบของการป้องกันเกี่ยวกับโรค COVID-19 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคในระลอกที่3 แต่การทำงานของพวกเราก็เป็นไปได้ด้วยดี โดยการลงพื้นที่ของพวกเรามีการป้องกันตนเองเพื่อไม่ให้ไปแพร่ระบาดโรคหรือไปติดโรคเพิ่มอีก เเละการทำงานของพวกเราเป็นไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดีอีกเช่นเคย เเละหวังว่าเดือนถัดๆไปก็จะมีความประทับใจเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นอีกอย่างแน่นอน

 

                        

 

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.05 – ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดทีมตำบลทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู