จิตอาสา สองมือด้วยแรงใจ

สุวนันท์  ธรรมดา

             ข้าพเจ้านางสาวสุวนันท์ ธรรมดา ผู้จ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภาคบัณฑิตจบใหม่ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

             ในเดือนตุลาคม 2564 นี้ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา “ร่วมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด19” ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาชุมชนและแหล่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและคณะคุณครูในโรงเรียนได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โดยกิจกรรมจิตอาสาของเราได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาที่จำเป็นให้กับทางโรงเรียนและได้มีการร่วมกันปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความร่มรื่นสวยงามให้กลับมาน่าเรียนอีกครั้งทางคุณครูและชาวบ้านต่างขอบคุณและดีใจเป็นอย่างมากที่ทางโครงการของเราได้เล็งเห็นปัญหาและได้เข้าไปช่วยพัฒนาครั้งนี้

กิจกรรมในครั้งนี้จะผ่านพ้นไปไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือของเพื่อนร่วมทีม อาจารย์ผู้ดูแล คณะครูในโรงเรียนและชาวบ้าน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันจนกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมอาสาครั้งนี้จะมอบประโยชน์ มอบความสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอีกครั้งและต่อๆไป

🌾 SC02 – จิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” Ep.09 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู