ทุ่งวังที่รัก
                                                                                                                                                                                                                                         พีรพัฒน์ นาคดี 

                                 ตำบลทุ้งวังนั้นผมก้รู้จักมานานแล้วเพราะอยู่ติดกับตำบลผมแต่ผมก็ไม่เคยรู้จักรวิถีชิวิตของชาวทุ้งวังสักเท่าไรนักแต่ก็ได้รู้จักบ้านตาลองที่เป็นหนึ่งในหมู่บ้านของตำบลทุ้งวังจากเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านว่าเป็นหมู่บ้านที่พออยู่พอกินเป็นนับเป็นชุมชนตัวอย่างและมีคำตอบของ“วิธีพอเพียง”จนกระทั้งมีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯจึงได้มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจและพื้นที่ที่ได้รับคือหมู่ 1 บ้านทุ้งวังตำบลทุ้งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากที่ผมได้รับผิดชอบบ้านทุ้งวังก็ได้เก็บรวมรวมข้อมูลและชาวบ้านก็ให้ความรวมมือเป็นอย่างดีโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านนั้นเป็นเกษตรกรหรือรับจ้างทั่วไปโดย โคโรนาไวรัสนั้นไม่ค่อยส่งผลกระทบกับชาวบ้านทั่วไปชักเท่าไรเพราะชาวบ้านไม่ค่อยได้ออกจากหมู่บ้านแต่ก็มีบ้างที่ชาวบ้านขาดรายได้ในช่วงโควิด แต่ก็มีบางคนที่ตกงานจากโควิด-19จึงต้องรอเงินเยี่ยวยาจากรัฐบาล

จากข้อมูลที่ได้สำรวจทำให้ผมได้รู้จักชาวบ้านทุ้งวังเพิ่มขึ้นมากและทำให้รู้ว่าชาวบ้านมีปัญหาอะไรและต้องการอะไรและการที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาหมู่บ้านแห่งรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากและจะพยายามพัฒนาหมู่บ้านแห่งนี้อย่างสุดกำลังขอบคุณครับ

 

 

         

SC02– ทุ่งวัง Ep.01 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู