“โควิด -19 กับ ชีวิตยุคใหม่”

พรรณราย   ติดใจดี

          เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เป็นเดือนที่สองของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับครัวเรือนซึ่งเดือนแรกที่ผ่านมาจะเป็นการสอบถามข้อมูลของแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน(แบบการสอบถามข้อมูล01) และในเดือนที่ 2 นี้คือมีนาคมนี้เป็นการลงพื้นที่จะเป็นการสอบถามและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบโควิด (แบบการสอบถามข้อมูล 02) ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อีกเช่นเคย

          จากการลงพื้นที่ไปสอบถามโดยใช้แบบการสอบถามข้อมูล 02 กับชาวบ้านแล้วนั้นพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ออกไปพบปะผู้คนหรือออกไปที่ที่มีความเสี่ยงมากเนื่องจากส่วนใหญ่การประกอบอาชีพของชาวบ้านที่นี่นั้นเป็นการทำเกษตรกรรม ซึ่งพื้นที่ที่ทำกินก็จะอยู่ในตำบลที่ตนเองอาศัยอยู่และชาวบ้านส่วนมากก็ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนที่ทำอาชีพรับจ้างแต่การรับจ้างนั้นก็ทำอยู่ภายในหมู่บ้านหรือตำบลที่ตนเองอาศัยอยู่ชาวบ้านจึงไม่ค่อยที่จะออกไปยังพื้นที่อื่นจึงมีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดการติดโรคจากโรคระบาดอีกทั้งแต่ละทางเข้าหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านนั้นก็มีการตั้งจุดคัดกรองซึ่งประกอบไปด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าหมู่บ้านและการลงชื่อก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านถ้าหากตนเองนั้นมาจากพื้นที่อื่นรวมไปถึงแต่ละหมู่บ้านในตำบลแห่งนี้ก็ได้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. (อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน) อยู่ในทุก ๆ หมู่บ้าน

        ซึ่งจะมีหน้าที่ในการคัดกรองผู้คนอยู่บริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านและยังเข้าไปเก็บข้อมูลและให้คำแนะนำชาวบ้านในการป้องกันตนเองและดูแลตนเองเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคระบาดโควิด -19 อีกเช่นกันและชาวบ้านทุกคนในตำบลแห่งนี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการศึกษาวิธีดูแลตนเองและป้องกันตนเองในเบื้องต้น ซึ่งจากการสอบถามนั้นก็พบได้อีกว่าชาวบ้านติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโรคระบาดนี้โดยไม่มองข้ามหรือไม่สนใจแต่อย่างใด โดยบางครอบครัวส่วนมากนั้นจะเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านซึ่งจากการสอบถามผู้สูงอายุนั้นมีความเครียดหรือความวิตกกังวลอยู่พอสมควรเนื่องจากสาเหตุว่าลูกหลานของตนเองนั้นอยู่ต่างถิ่นหรือบางครอบครัวมีคนในครอบครัวอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค แต่อย่างไรก็ตามทางหมู่บ้านก็ได้มีการให้ความรู้คำแนะนำ เพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลไปมากกว่าเดิม

          จะเห็นได้ว่าตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก แห่งนี้จากการสอบถามผู้อาศัยในหมู่บ้านนี้แล้วนั้นถึงแม้จะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากโรคระบาดหรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคมากนักแต่แต่ละหมู่บ้านก็มีการแนะนำการดูแลเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้าน การสังเกตตนเองให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ อาการของโรคโควิด 19 เพื่อให้ทุกคนทราบโดยทั่วกันเนื่องจากเป็นโรคระบาดที่อยู่กับเรามานานแล้วซึ่งก็ต้องมีความระมัดระวังกันต่อไป บางส่วนถึงแม้จะมีการวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคนี้แล้วทางหมู่บ้านก็ได้มีการให้คำแนะนำว่าโรคนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าหากเราดูแลตัวเอง สังเกตอาการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ตลอดก็ถือเป็นการป้องกันตนเองชนิดหนึ่งเช่นกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู