บทบาทในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม “การป้องกัน โควิด-19”  

พรรณราย ติดใจดี

                 เดือนนี้เราจะมาพูดถึงบทบาทของเราในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม “การป้องกัน โควิด-19”  ในชุมชนในมิติต่าง ๆ การจัดอบรมให้คนในชุมชน การรณรงค์ การจัดทำอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือคนในชุมชน ตำบล ทุ่งวัง อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์

              ในวันทที่ 5 มิถุนายน 2564 เรามีการจัดอบรมการทำน้ำยาล้างห้องน้ำและมีวิทยากรที่ชำนาญการ ก่อนที่พวกเราคณะผู้จ้างงานจะจัดการอบรมการทำน้ำยาล้างห้องน้ำ เรามีวิทยากรที่ชำนาญทางด้านการออกกำลังกาย พาชาวบ้านออกกำลังกายและบอกวิธีการออกกำลังกายแบบง่าย ๆ ทำได้ที่บ้าน หลังจากออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายแล้ว เราก็เริ่มจัดอบรมการทำน้ำยาล้างห้องน้ำ หลังจากนั้นพวกเราชาวคณะผู้จ้างงานก็ช่วยกันทำฉากกั้นโต๊ะอาหารให้กับโรงเรียนใน ตำบล ทุ่งวัง และเรามีการแจกหน้ากากอนามัยและแอนกอฮอล์ล้างมือให้กับคนในชุมชน

 

          

               จากการที่เราจัดการอบรมการทำน้ำยาล้างห้องน้ำทำให้เรารู้ว่าคนในชุมชนที่เข้ามาอบรมกับเราสนใจในการทำน้ำยาล้างห้องน้ำมาก จนคนในชุมชนบอกว่าอยากจะเอามาเป็นผลิตภัฑณ์ในชุมชนของเขา แสดงว่าการจัดการอบรมของเรามีผลดีต่อคนในชุมชน  

อื่นๆ

เมนู