ทุ่งวังนั้น เขามีอะไร

กฤษณพล   สีเสือ

                  จากเดือนที่ผ่านเราได้พูดถึงความรู้สึกแรกที่เราได้ไปพบกับตำบลทุ่งวัง ว่าที่นั่น นั้นมีอะไรบ้าง มีของดีอะไร ผู้คนเป็นยังไง คราวนี้เราจะมาพูดถึงเสน่ห์ที่ทุ่งวังมี และไม่เหมือนที่กับที่อื่นๆ จะทำให้เราได้รู้อะไรได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน

                  ถ้าหากสงสัยว่าตำบลทุ่งวังนั้น ทำไมถึงชื่อว่าทุ่งวัง และคนทุ่งวังมาจากที่ไหน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและภาพถ่ายทางอากาศยืนยันได้ว่า มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งเลือกชัยภูมิเป็นเนินดินสูง บ้านทุ่งวังเคยเป็นชุมชนโบราณบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินดินสูงคูน้ำล้อมรอบสองชั้นเพื่อใช้เป็นปราการป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและศัตรู  มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นรอบ ๆ คูนำเต็มไปด้วยป่าไม้ไผ่และต้นไทรย้อยระโยงระยาง  ส่วนเนินดินที่เป็นที่สูงพอที่คนโบราณจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ในคราวน้ำหลากหรือน้ำท่วม จากการสำรวจจะพบว่าตามผิวดินของเนินซึ่งเป็นที่สูงจะมีวัตถุที่ทำจากสำริด  นอกจากนี้ยังพบโครงกระดูกของมนุษย์โบราณ พบทั้งที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และที่ไม่สมบูรณ์ สำหรับโครงกระดูกที่ชาวบ้านพบจะนำไปเผาแล้วทำบุญที่วัด หลักฐานที่เห็นได้ คือ หลุมศพที่พบตลอดระยะเวลาของการอยู่อาศัยของชุมชนนี้ จะพบว่าโครงกระดูกส่วนมากจะอยู่ในภาชนะเครื่องปั้นดินเผาบางโครงก็มีมาก บางโครงก็มีน้อย จากการได้สอบถามเกี่ยวกับ เรื่องโครงกระดูกที่สมบูรณ์มาก ตอนที่พวกเขาขุดหลุมใส่ท่อส้วม คือขุดลงไปประมาณ 12 ท่อน ซึ่งมีความหมายคำว่า “ทุ่ง” หมายถึงพื้นที่ราบส่วนคำว่า “วัง” หมายถึง แหล่งน้ำ “ทุ่งวัง” หมายถึง พื้นที่ราบที่ล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำ

                  ในอดีตหมู่บ้านทุ่งวังมีหนองน้ำล้อมรอบ  เพื่อใช้เป็นปราการป้องกันข้าศึกศัตรูของหมู่บ้านหนองเกาะน้อยได้เป็นอย่างดี  รอบๆ คูน้ำเต็มไปด้วยป่าไม้ไผ่ขึ้นอย่างหนาทึบ ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงช้าง และสำหรับหลบซ่อนตีมีด  ตีดาบเพื่อใช้เป็นอาวุธป้องกันตนเองและศัตรู ทั้งนี้ นี่คือประวัติคร่าวๆ ของตำบลทุ่งวัง ในปัจจุบันตำบลทุ่งวัง มีผลิตภัณท์ของตำบลมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม มู่ลี่พันเกลียวผสมฝ้าย และเสื่อกก ทอลายชิด ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านการอบด้วยกำมะถัน และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมาย อาทิ กระเป๋า กล่องเอนกประสงค์ ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู