พบของดีที่ทุ่งวัง

กฤษณพล   สีเสือ

               จากบทความที่ผ่านมาผมได้เขียนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของตำบลทุ่งวังไปแล้ว คราวนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจของตำบลทุ่งวัง ว่าที่นี่นั้นเขามีอะไร  ทำไมผู้คนที่นี่ถึงอยู่ดีกินดี มีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

               ตำบลทุ่งวังมีภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ และเป็นพื้นที่เอียง ทำให้บางพื้นที่อาจจะเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้ง แล้วบางพื้นที่มีอากาศแล้งเพราะน้ำได้ไหลไปทางพื้นที่ต่ำกว่านั้นเอง นี่คือปัญหาของตำบลทุ่งวัง ที่กำลังดำเนินการแก้ไขระบบน้ำนั่นเอง จากปัญหานี้ทำให้ตำบลทุ่งวังนั้นมีแหล่งน้ำที่ได้กักเก็บน้ำไว้เป็นขนาดใหญ่ พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ น่าอยู่ และร่มลื่น สามารถเป็นที่แหล่งน้ำที่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้ แล้วอนาคตยังสามารทำเป็นสวนสาธารณะในการออกกำลังกาย สถานที่ท่องเที่ยวได้อีก เพราะแหล่งน้ำนี้มีบรรยากาศที่เหมือนสำหรับการออกกำลังกาย เพราะสามารถนำความเย็นจะแหล่งน้ำ และต้นไม้ที่ขึ้นโดยรอบทำให้สภานที่แห่งนี้นั้นมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีนั่นเอง ถ้าหากต้องการความสงบสถานที่นี้ก็จะสามารถตอบโจทย์ส่วนนี้ได้เช่นกัน โดยสถานที่ที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นคือ หมู่บ้านหนองทัพค่าย หมู่ 6 ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวที่มีแหล่งน้ำชลประทาน โดยรอบๆแหล่งน้ำแห่งนี้ ยังจะมีแปลงผักตัวอย่าง พื้นพันธุ์ที่นำมาปลูก การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และกำลังปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะแก้การพัฒนาทางด้านการจัดการน้ำของชาวตำบลทุ่งวังในหมู่บ้านต่างๆ ยังวสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกด้วย นั่นเอง

               จากเรื่องราวที่ผมได้กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นว่าตำบลทุ่งวังนั้น มีผลิตภัณฑ์ OTOP ต่างๆแล้วนั้น ตำบลทุ่งวังยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์สามารถนำมาเป็นแหล่งเศรศฐกิจใหม่ ให้กับชาวหมู่บ้านหนองทับค่าหมู่ 6 และทั้งชาวตำบลทุ่งวังได้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู