สิ่งที่มีอยู่ในทุ่งวัง

นายวีระพล ภูหัวไร่

 

               จากเดือนที่แล้วที่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมแล้ววันนี้จะพูดเกี่ยวกับ หมู่ 1 บ้านทุ่งวัง ว่ามีอะไรบ้างในหมู่บ้านนี้และยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่พูดถึงอีกนะครับเราไปฟังกันเลยนะครับ

               หมู่ 1 บ้านทุ่งวังนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติหลายอย่าง จะติดกับแม่น้ำมูลที่มีน้ำไหลมาอย่างไม่ขาดสายจะทำให้ทำการเกษตรได้อย่างดีเยี่ยม จากที่ได้สอบถามจากผู้ใหญ่บ้านมาแล้วได้เห็นว่าหมู่ 1 บ้านทุ่งวังมีทรัพยากรในการทำไร่ทำสวน โดยอาชีพหลักของบ้านทุ่งวังนั้นจะทำการเกษตรเป็นหลัก โดยจะทำ นาข้าว ปลูกมันสัมปะหลัง ต้นยางพารา และทำสวนผัก เป็นต้น ซึ่งทำให้คนในชุมชนมีรายได้ไก้หลาายทาง กานได้เก็บข้อมูลก็ทำให้ผมได้รู้ว่าทุ่งวังยังมีอะไรอีกเยอะที่ผมยังไม่รู้ และมีอยากหลายอย่างที่ผมยังไม่เห็นจาก หมู่ 1 บ้านทุ่งวัง 

              จากที่ผมได้กราวมาข้างต้น หมู่ 1 บ้านทุ่งวัง มีทรัพยากรในการใช้ชีวีตอีกมากมายในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน จะทำให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ ได้และเหมาะสมกับสภาพแวดล้องของบ้านทุ่งวัง ซึ่งเราต้องดูผลในอนาคตว่าจะนำทรัพยากรที่มีนำไปใช้ในทางไหนได้บ้าง ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องรอดูต่อไปครับขอบคุณครับ

       

อื่นๆ

เมนู