ทุ่งวังมีอะไรให้เห็นอีกเยอะ

กฤษณพล  สีเสือ

               จากบทความที่ผ่านมาผมได้เขียนเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำและความเป็นอยู่ของตำบลทุ่งวังไปแล้ว คราวนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับร้านอาหารในตำบลทุ่งวัง ว่าคนที่นี่เขารับประทานอะไร อย่างไร และแตกต่างจากตำบลอื่นอย่างไรบ้าง

               โดยต้องเกริ่นก่อนว่าตำบลทุ่งวังนั้นมีภูมิประเทศที่เอียงทำให้ฤดูน้ำหลากทำให้เกิดการท่วมของน้ำในทุกๆ ปี แต่หลังจากน้ำเสร็จแล้ว ตำบลนี้จะเต็มไปด้วยสัตว์น้ำมากมาย เช่น ปลา ปู หรือกบ เป็นต้น ทำให้คนในพื้นที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ ถึงแม้จะพึ่งพ้นวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมาก็ตาม โดยถ้าหากเราได้เดินทางมาในตำบลทุ่งวังแล้ว เราจะพบร้านอาหารรายทางของตำบลทุ่งวังมากมาย เพราะ มีรถสัญจร บ่อยครั้งและจำนวนมาก ทำให่ร้านอาหารสามารถนำวัถุดิบในท้องถื่นนำมาจำหน่ายได่นั่นเอง

               อย่างที่ได้กระผมได้กล่าวมานั้น เราได้พบแล้วว่า การที่เราเจอวิกฤตนั้นไม่ใช่ว่าส่งผลเสียเสมอไป เราเอาจจะนำวิกฤตนั้น ทำให้เราได้โอกาสในการทำมาหากินเช่นเดียวกัน 

 

อื่นๆ

เมนู