อาชีพทุกอาชีพนั้นดีและสำคัญแตกต่างกัน ทุกอาชีพบนโลกใบนี้ต่างก็มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและมีความรับผิดชอบในสถานะต่างๆ ที่แตกต่างต่างกันไปในแต่ละบริบทหน้าที่ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของสังคมความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกคนที่อยู่ในวงจรของสังคมนั้นๆ

     คนในตำบททุ่งวัง มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและมีอาชีพเสริมเป็นงานหัตกรรมต่างๆ เช่น การทอผ้าไหม การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำเสื่อกก แล้วทำเป็นลวดลายต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม แล้วให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ในงานเหล่านี้บางครอบครัวก็ทำเป็นอาชีพหลัก เพื่อนำรายได้เข้ามาสู่หมู่บ้านและครอบครัวอีกด้วย ไม่ใช่แค่นำรายได้เข้ามาในครอบครัวและหมู่บ้านเท่านั้น ยังนำความสุขและรอยยิ้มเข้ามาอีกด้วย 

     ถึงจะไม่ได้ร่ำรวยแต่พออยู่พอกินรู้จักพอประมาณเท่านี้ก็มีความสุข โปรดจำไว้ว่าไม่มีอาชีพไหนๆ ที่ต่ำต้อยและไม่มีคุณค่า มีแต่ผู้คนที่ต่ำต่อยด้อยค่าเท่านั้น คือคนที่ไปประเมินตัดสินคุณค่าของอาชีพอื่นๆ เพื่อให้ตัวเองสูงขึ้น

อื่นๆ

เมนู