ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

พีรพัฒน์ นาคดี

            เนื่องจากสถานการณ์ โควิด 19 ทำให้การลงพื้นที่สำรวจนั้นทำได้อย่างจำกัดแต่ถึงอย่างนั้นจากการสำรวจก่อนน่าและการสอบถามไปทางผู้ใหญ่บ้านก็ทำให้รู้ว่าหมู่บ้านต่างๆในตำบลทุ่งวังนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่มากที่เดียว

           ผลิตภัณฑ์นั้นส่วนใหญ่บ้านจะอยู่หมู่บ้านตาลองเป็นสินค้า OTOP หลายหมู่บ้านก็จะทำสินค้าต่างๆกันไปและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมีอยู่หลายอย่างเช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ น้ำสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งยังมีสินค้าอื่นๆอีกและสินค้าเหล่านี้สามารถนำไปขายหรือใช้ในชุมชนได้อีกด้วย

           แม้ว่าโควิดจะเป็นปัญหาในการทำงานแต่ผมก็มุ่งมั่นหวังว่าจะพัฒนาชุมชนให้ชาวบ้านในชุมชนมีความรู้และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมามากขึ้นและประสบความสำเร็จขอบคุณครับ

                                                      

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู