สถานการณ์โควิด

พีรพัฒน์ นาคดี

                             ในปัจจุบัน ปี พ.ศ 2564 ได้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 รอบที่ 3ซึ่งการระบาดของเชื่อไวรัสได้มีการระบาดตั้งแต่ ปี พ.ศ 2562 ในปีนั้น องค์การอนามัยโลก หรือWHOประกาศตั้งชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับเชื้อไวรัสนี้ว่า “Coronavirus disease starting in 2019” หรือ“Covid19”

                             เป็นเวลากว่า 2 ปี เราต้องเผชิญกับเชื้อไวรัส Covid19ในปัจจุบันมีการติดเชื้อจากไวรัสทั่วโลกมากกว่า 177 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตมากถึง 3.83 ล้านคนและยังคงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในประเทศไทยนั้นผู้ผู้ติดเชื้ออยู่ 2.02 แสนคน และเสียชีวิต 1,485 คนซึ่งนี่เป็นข้อมูลปัจจุบันของวันที่ 16 มิ.ย 2564

                            ต่อมาหลายๆประเทศทั่วโลกได้มีการผลิตวัคซีนเพื่อลดการติดเชื้อ และเสียชีวิต เช่น Sinovac,Astra Zeneca , Moderna, Pfizer เป็นต้น รัฐบาลไทยได้การนำเข้าวัคซีนและอนุมัติการฉีดวัคซีนให้แกประชาชน เป็นวัคซีนจากบริษัทSinovac และ Astra Zeneca ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ซึ่งได้เริ่มทยอยฉีดวัคซีนตั้งแต่เดือน เมษายน 2564
ผลข้างเคียงที่มีการรายงานเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19ส่วนใหญ่มีความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง และส่งผลเป็นระยะเวลาสั้นๆ โดยอาการที่พบมีดังต่อไปนี้
มีไข้ เหนื่อยล้า ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น ท้องเสียมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีนโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีนจะแตกต่างกันไปตามวัคซีน
ป้องกันโควิด-19แต่ละชนิดผลข้างเคียงของวัคซีนที่รุนแรงหรือส่งผลเป็นระยะเวลานานยิ่งขึ้นอาจเกิดขึ้นได้แต่ไม่บ่อยนักวัคซีนได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบได้น้อย
ในเดือนนี้ทางกลุ่มผู้จ้างงานได้รับมอบหมายให้สร้างพื้นที่ปลอดเชื้อให้ความรู้ในการป้องกันและรณรงณ์การฉีดวัคซีนให้แก่ชุมชนตำบลทุ้งวังเพื่อลดการระบาดของเชื่อไวรัสโควิค 19
และได้ทำที่กันน้ำลายแจกจ่ายให้ตามโรงเรียนและร้านอาหารรวมถึงแจกแมสตามท้องที่ต่างๆในตำบลทุ่งวัง

                                                       

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู