ทุ่งวังนั้นพบกับอะไร

 

กฤษณพล  สีเสือ

 

            จากบทความที่ผ่านมาผมได้เขียนเกี่ยวกับร้านอาหารในตำบลทุ่งวังและความเป็นอยู่ของตำบลทุ่งวังไปแล้ว คราวนี้ผมจะมานำเสนอเsกี่ยวกับผลการทบจากการเกิดโรคระบาดเชื้อ Covid-19 ว่าชาวตำบลทุ่งวังนั้น ได้รับผลกระทบอย่างไร และเกิดผลเสียอย่างไรบ้ง
โดยต้องเกริ่นก่อนว่าตำบลทุ่งวังนั้นมีเป็นตำบลที่อยู่ห่างจากตำบลสตึกไม่มากนัก ทำให้พอมีรถเข้าผ่านสัญจรไปมา โดยปกติแล้วทุ่งวังจะมีการขายสินค้า O-TOP เช่น ผ้าไหม แต่เกิดการติดเชื้อ Covid-19 ระลอกใหม่ ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวและ ผู้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในตำบลทุ่งวังนั้นเอง และการใช้ชีวิตก็ต่างจากเดิม เพราะไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้ ทำให้เราพบปัญหา และสามารถเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวทุ่งวังได้นั่นเอง
อย่างที่ได้กระผมได้กล่าวมานั้น เราได้พบแล้วว่า การที่เราเจอวิกฤตนั้นไม่ใช่ว่าส่งผลเสียเสมอไป เราเอาจจะนำวิกฤตนั้น ทำให้เราได้โอกาสในการทำมาหากินเช่นเดียวกัน 

อื่นๆ

เมนู