ผลกระทบโควิด

พีรพัฒน์ นาคดี

                   จากในการระบาดของโคโรนาไวรัสในรอบที่ 1 และ 2 สร้างความเสียหายเป็นวงกวางซึ่งตอนนี้เราได้พบกับการระบาดในรอบที่ 3 ซึ่งไวรัสได้มีการพัฒนาให้ไวรัสมีความดุมากกว่าเดิมทำให้น่ากลัวขึ้น

            ในตำบลทุ่งวังของเราก็เกิดผกลระทบมากทำให้ชาวบ้านไม่กล้าออกไปไหนทำให้รายได้ที่ควรมีของชาวบ้านตำบลทุ่งวังลดลงอย่างเห็นได้ชัดเกิดผลกระทบตามมามากมาย

             ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราได้ทำการมอบที่กันน้ำลายและหน้ากากให้แก่โรงเรียนแล้วตามหมู่บ้านเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นมาและเราจะทำการรณรงณ์ฉีดวัคให้แก่ชาวบ้านในตำบลทุ่งวังต่อไป

 

                                                                                                          

 

 

 

อื่นๆ

เมนู