สุขใจเมื่ออยู่บ้าน

ชนาธิป จันทนชาติ

จากสถานการณ์การระบาด covid-19 ทำให้การยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในตำบลทุ่งวังมีการป้องกันและการรณรงณ์การฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในแต่ละหมู่บ้าน ในขณะนี้ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการประกาศปิดการเดินทางเข้ามายังตัวจังหวัด และออกจากังหวัด ตำบลทุ่งวังได้มีการตรวจคัดกรอง และจุดกักตัวเมื่อมีผู้เดินทางเข้ามายังตำบล

 

 

 

 

 

จากการสอบถาม อสม. และผู้นำชุมชได้ปฏิบัติตมาตรการของจจังหวัดบุรีรัมย์โดยทางตำบลมีกรตรวคัดกรองผู้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด คนในพื้นที่ โดยทางจังหวัดร่วมมือกับ คุณเนวิน ชิดชอบคนจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางกลับบ้าน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ตำบลทุ่งวังมีมาตรการการป้องกันตามมาตรการ การป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมทั้งการ กักตัวผู้เข้ามายังตำบลและหมู่บ้าน

🌾 SC02 – ชาว U2T บูรณาการความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น Ep.06 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู