เมื่อเชื้อร้ายจะเข้ามา…….

ชนาธิป จันทนชาติ

ตำบลทุ่งวัง มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้พบผู้ติดเชื้อไวรัสในตำบลเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้กลับมาจากสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ก็คือประชสชนที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนาตัวเองเพื่อรักษาตัว และกักกันเพื่อตรวจหาดชื้อไวรัสถ้ามีการติดเชื้อมาจากสถานที่เสี่ยงติดเชื้อ

ตำบลทุ่งวัง ได้มีการตั้งสถานที่ตั้งกักกันของตำบลเองและในแต่ละหมู่บ้านก็มี อสม.ของแต่ละหมู่บ้าน ช่วยตรวจเช็คสหรับผู้เดินทางกลับภมิลำเนาของตัวเองเพื่อรองรับมาตรการกรควบคุมการแพร่เชื้อ โดยมีสานที่กักกัน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โดยทางผู้จ้างงานได้มีการลงไปช่วยเหลือในการปรับพื้นที่ มอบอุปกรณ์และของอุปโภคสำรับผู้ที่มาเข้าเวรทำหน้าที่ในศูนย์กักกัน

 

 

ผู้จ้างงานได้มีการลงไปช่วยทางตำบลทุ่งวังใกรปรับปรุงและทำความสะอาดใสที่กักกันต่าง ๆ ในตำบลทุ่งวัง วัด สถานที่กักกัน และมอบแจลล้างมือให้แก่สถานที่กักกัน

อสม. และผู้นำชุมชได้ปฏิบัติตมาตรการของจจังหวัดบุรีรัมย์โดยทางตำบลมีกรตรวจคัดกรองผู้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด คนในพื้นที่ ตำบลทุ่งวังมีมาตรการการป้องกันตามมาตรการ การป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมทั้งการ กักตัวผู้เข้ามายังตำบลและหมู่บ้าน

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.07 – ชาว U2T ปันน้ำใจต้านภัยโควิด 19 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู