“โรคระบาดโควิด-19 มาทุ่งวังเรายังยิ้มได้”

          เดือนที่ 5 ของการทำงานของกระผมกับโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เป็นเดือนที่สถานการณ์โควิดเริ่ม กลับระบาดอีกครั้งนึง ทำให้การทำงานของพวกเรามีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการลงพื้นที่เป็นไปได้ยากลำบาก เพราะแต่ละหมู่บ้านก็คัดกรองคนที่เข้าหมู่บ้าน ทางทีมงานของเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปแจกอุปกรณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อไว้ใช้ล้างมือฆ่าเชื้อโรคดังจะกล่าวต่อไปนี้

จัดทำกิจกรรมเฮลแคร์สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด โควิด–19 ให้กับชาวตำบลทุ่งวังได้มีการจัดการอบรมขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านรู้เท่าทันโรคระบาด โควิด-19 เพื่อจะได้ป้องกันและดูแลสุขภาพของตัวเองให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ทำให้ร่างกายอ่อนแอ จะได้รู้เท่าทันโรค และยังมี อสม. ของตำบลทุ่งวังเข้ามาร่วมทำกิจกรรมในการอบรมครั้งเพื่อให้เป็นตัวแทนของชาวบ้านในการดูแลพี่น้องในชุมชนของตัวเอง และยังมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด โควิด-19 เพราะ อสม. เป็นผู้ที่อยู่ด่านหน้าก่อนใครเพื่อรับมือโรคโควิด-19 นี้ให้ อสม.มามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้อีกส่วนหนึ่งให้กับ อสม.และชาวทุ่งวังด้วย
อีกทั้งยังมีการจัดทำอุปกร์เพื่อมอบให้โรงเรียน วัด เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19 มีการจัดทำฉากกั้น และทำเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ และแจกแมซให้กับโรงเรียน วัด และชาวทุ่งวังไว้เพื่อให้ป้องกันโรคระบาดโควิด-19

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.05 – ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดทีมตำบลทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู