“โควิดมายังยิ้มได้”

          เดือนที่ 6 ของการทำงานของกระผมกับโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เป็นเดือนที่สถานการณ์โควิดเริ่ม กลับระบาดอีกครั้งนึง ทำให้การทำงานของพวกเรามีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกาลงพื้นที่เป็นไปได้ยากลำบาก เพราะแต่ละหมู่บ้านก็คัดกรองคนที่เข้าหมู่บ้าน ทางทีมงานของเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปแจกอุปกรณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อไว้ใช้ล้างมือฆ่าเชื้อโรค และทีมผู้จ้างงานของเรายังได้ทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชนในตำบลทุ่งวัง
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

        ในเดือนกรกฎาคมได้มีการจัดการแข่งขันจัดทำคลิปวีดิโอ Hackathon ภาคอีสานตอนล่างทีมทุ่งวังของเราได้ผ่านเข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าไปเป็นตัวแทนในการแข็งขันคลิปวีดิโอ Hackathon ภาคอีสานตอนล่าง มีการแข่งขันรอบ 40 ทีมในวันที่ 17-18 กรกฏษคมพ.ศ.2564 ทีมทุ่งวังได้เป็นตัวแทนชื่อทีม ทุ่งวังบองประโอน ทีมของเราได้_นำเอารังไหม และเครือหมาน้อยมาเป็นวัตถุหลักในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า เจลมาร์คหน้าน้ำนมไหม

 

🌾 SC02 – ชาว U2T บูรณาการความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น Ep.06 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู