สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ ปปช. จังหวัดบุรีรัมย์ลุยพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความคุ้มค่า “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน
 เวลา 11.00 น. นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยนางสุชญา กำลังหาญ และนางศรัญญา อยู่แย้ม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา” กรมการพัฒนาชุมชนนำเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้แทนจากส่วนงานราชการ ลงพื้นที่อำเภอกระสัง ในการให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ
โดยในการลงพื้นที่ดังกล่าวนางพนิดา ธำรงทรัพย์ พัฒนาการอำเภอกระสัง นายยุทธนา ชัยชุมพล นายช่างโยธาชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ นายชอบ ผลเจริญ กำนันตำบลศรีภูมิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทอล (นพร.) พร้อมด้วยครัวเรือนต้นแบบฯ นายเพลิน โกรัมย์ ร่วมให้ข้อมูล และสนับสนุนการลงพื้นที่สังเกตการณ์ เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการฯ ซึ่งการลงพื้นที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำโดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและบรรลุวัตถุประสงค์ ณ พื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ นายนายเพลิน โกรัมย์ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวโดย สพอ.กระสัง- บุรีรัมย์
แผ่นดินธรรมลำน้ำชี ประเพณีชนสามเผ่า ชุมชนเก่าเมืองโบราณ กรอบหอมหวานกระยาสารท หัวผักกาดอบน้ำผึ้ง รสน่าทึ่งหมี่ยำไทย งามผ้าไหมพื้นเมือง

อื่นๆ

เมนู