1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. สำหรับการปฏิบัตงาน เดือนกันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติปฏิบัติงาน

สำหรับการปฏิบัตงาน เดือนกันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติปฏิบัติงาน

พช.กระสัง ถ่ายภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านปรือ

🕰วันที่ 13 กันยายน 2564

👉🏼นางพนิดา ธำรงทรัพย์พ พัฒนาการอำเภอกระสัง พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และนายศักดิ์สุริยา รัตนมณีเนตร นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ถ่ายภาพคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

🖌ด้วยกรมพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการประกวดถ่ายภาพตามแนวคิด “สตรีสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทย” โดยมีวัตถุประสังค์ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทย สร้างค่านิยม การตระหนักรับรู้ รักษามรดกและอัตลักษณ์ภูมปัญญาไทย

👉🏼พัฒนาการอำเภอกระสัง นักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการประกวดถ่ายภาพตามแนวคิด “สตรีสวมใส่ผ้าไทยให้สนุก เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทย โดยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านปรือ ในชุดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

✌🏼ขอเชิญชวนพี่น้อง ร่วมให้กำลังใจให้ตัวแทนของอำเภอกระสัง ในการส่งประกวดครั้งนี้ด้วยครับ

อื่นๆ

เมนู