1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านายวิสันต์ นุยืนรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”
การลงพื้นที่สำรวจ เก็บข้อมูล ได้มีการเข้ารับการอบรมการทำงานจากคณะอาจาร์ยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เกี่ยวกับรูปแบบการทำงาน เพื่อทำความเข้าใจ นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการทำงานให้แก่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสนวน และขออนุญาตทาง อบต.สนวน ในการลงสำรวจพื้นที่

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านสนวนใน

บ้านสนวนใน (เซราะสนวลกะนอง) เป็นหมู่บ้านคนไทยเชื้อสายเขมร ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาถิ่นซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายเขมรที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจำวัน และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาทางราชการ ที่มาของชื่อหมู่บ้านนั้นผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่าคนโบราณส่วนมากมักเรียกชื่อตามต้นไม้คือ ต้นสนวน ที่พบในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก

อัตลักษณ์ชุมชนบ้านสนวนใน

อัตลักษณ์และความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ของชุมชนบ้านสนวนใน อาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่คือการทำเกษตรกรรม ทำนา ปลูกผัก และอาชีพรองคือหัตถกรรม การทอผ้าไหม การเย็บผ้าโดยการด้นผ้าด้วยมือ

     

 

 

อื่นๆ

เมนู