ลงพื้นที่ศึกษาการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์  “โคกหนองนาโมเดล”                            วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่โคกหนองนาแปลงสาธิต                                ของนายบุญทัศน์  กะรัมย์  กับชุมชนคนบ้านสนวนอีกหลายคนไปร่วมกิจกรรมด้วยซึ่งมีการสอนทำปุ๋ยอินทรีย์                   น้ำหมักชีวภาพ  น้ำหมักสูตรครัวเรือน  เป็นต้น

ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย

วัสดุ/อุปกรณ์

  1. หน่อกล้วยสับ 6 กิโลกรัม
  2. นมเปรี้ยว 1 ขวด
  3. กากน้ำตาล 2 กิโลกรัม
  4. น้ำ  10 ลิตรถังน้ำปิดฝาได้ความจุ 100 ลิตร                                                                                                                                 

น้ำหมักสูตรครัวเรือนเร่งผลผลิต 

1. ผงชูรส 2 ช้อนโต๊ะ                                                                                                                                                                2. กะปิ  2  ช้อนโต๊ะ                                                                                                                                                                  3. ไข่ไก่ 2 ฟอง                                                                                                                                                                          4. น้ำเปล่า 1.5 ลิตร                                                                                          และมีการเดินชมแปลงสาธิตเพื่อดูการปลูกพิช 5 ระดับ  มีตั้งแต่ ไม้ยืนต้นจนถึงพืชที่อยู่ใต้ดินเพื่อนเก็บกินหัว การสาธิตการเผาถ่าน จากการเผาถ่านผลผลิตที่ได้ก็คือ”น้ำส้มควันไม้ ” ทั้งนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนด้านต่างๆต่อไป และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ดีมากยิ่งขึ้น                                                                                                                                                                                                  วิดิโอเพิ่มเติม

อื่นๆ

เมนู