อรติญา ชิณเทศ

               “ท่องเที่ยว” เมื่อสถานการณ์ในที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบให้ปรับพื้นที่สีฟ้าเพิ่มอีก 17 จังหวัด นำร่องรับนักท่องเที่ยวต่างชาติช่วง 1-30 พฤษจิกายนนี้ บุรีรัมย์ติดโผด้วย เดิมทีบ้านสนวนนอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ในพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาในปี 2556 หน่วยงานพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุนให้เปิดหมู่บ้านเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม” ทำให้ชุมชนแข็งแรงขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบทั้งการศึกษาดูงาน โฮมสเตย์ และซื้อผลิตภัณฑ์ในชุมชน จนทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่า 8,000 คนในแต่ละปี

ในวันที่ 15 ตุลาคม ดิฉันได้ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ตามหัวข้อที่ว่า การจัดแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่นเพื่อรับรองการท่องเที่ยว โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีท่านอาจารย์ อุกฤษฏ์ นาจำปา เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมได้จัดขึ้นที่ ลานชุมชนบ้านสนวนนอก ซึ่งเป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน มีความกว้างมากพอที่จะรับนักท่องเที่ยวได้ถึง 100 คน กิจกรรมถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและมีกลิ่นอายของชุมชน โดยมีการรำบายศรี ต้อนรับนักท่องเที่ยว จางนั้นเป็นการแสดงรำของหมู่ 2 บ้านสนวนนอก มีการแสดง 2 ชุด คือ รำตรด และรำบาสโลบ ตามด้วยหมู่ 3 บ้านสนวนใน การแสดง 2 ชุดเช่นกัน คือ รำกะลาและรำกันตรึม เมื่อจบการแสดง มีการเชิญท่านอาจารย์ที่มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการรำ ได้ถ่ายทอดความรู้ หรือเรียกว่า “จัดท่ารำ” อย่างเช่นการแปรแถวให้แก่นางรำในชุมชนได้นำไปพัฒนาและปรับใช้ต่อไป เพื่อส่งเสริมและยกระดับการแสดงรำของชุมชน  โดยระหว่างการแสดง ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งเป็นอาหารประจำหมู่บ้านสนวนนอก ได้แก่ แกงกล้วยใส่ไก่บ้าน ต้มไก่ใสยอดหม่อน นำพริกผักปลอดสารพิษ และยังมีขนม “ตดหมา” ให้รับประทานแบบไม่อั้น ระหว่างทางเดินรอบงานมีซุ้มขายสินค้าของคนในชุมชนรายล้อมอยู่ด้วยนอกจากนี้ท่านอาจารย์มีการมอบเงินรางวัลจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนกลุ่มนางรำชุมชนบ้านสนวนเพื่อให้นำไปพัฒนาและอนุรักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามนี้ต่อไป กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าขาดสมาชิกกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ดิฉันได้รับรู้ถึงความเอื้อเฝื้อเผื่อแผ่และความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันรวมถึงความตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นจัดสถานที่ ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แต่ละคนล้วนมีหน้าที่ของตัวเองและทำร่วมกันอย่างเต็มที่

         

เมื่อกิจกรรมจบลงนักท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ U2T ที่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชนครั้งนี้ได้ทั้งรอยยิ้มและสินค้าในชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปด้วย

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู