การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน เป็นการอบรมในหัวข้อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยก่อนการเริ่มงานได้มีการจัดการประชุมเพื่อนัดหมายกำหนดการต่างๆ ได้มีการไปจัดเตรียมสถานที่ในการใช้จัดงาน โดยสถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมคือ โคกหนองนา ของคุณบุญทัศน์ กะรัมย์  และมีการจัดงานจริงในวันที่ 11 พฤศจิกายน โดยข้าพเจ้า นายสิทธิศักดิ์ กึมรัมย์ ได้รับหน้าที่ในการเป็นช่างภาพ จัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอ เพื่อนำไปจัดทำเป็นวิดีโอปฏิบัติงานต่อไป

       

กำหนดการในการจัดงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย

กิจกรรมในช่วงเช้า

เริ่มงานด้วยการแนะนำกิจกรรมในครั้งนี้โดยเจ้าของสถานที่ คุณบุญทัศน์ กะรัมย์ และคณะวิทยากรจากเกษตรอำเภอที่จะมาให้คำแนะนำในการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้ คุณบุญทัศน์เล่าว่าได้มีการไปเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้พ่อคำเดื่อง อ.แคนดง ก่อนที่จะนำมาปรับใช้กับสวนของตัวเอง หลังจากนั้นวิทยากรจากเกษตรอำเภอได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรชีวภาพ

       

ซึ่งเริ่มจากการแนะนำวิธีการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย ซึ่งมีวัดุอุปกรณ์และวิธีทำดังนี้  หน่อกล้วยสับ 6 กิโลกรัม ( เร่งการเจริญเติบโตของพืช ) นมเปรี้ยว 1 ขวด ( บำรุงปรับสภาพพื้นดิน ) กากน้ำตาล 2 กิโลกรัม ( ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน )น้ำ 10 ลิตร  วิธีทำ สับหน่อกล้วยให้ได้ขนาดพอเหมาะจากนั้นนำกากน้ำตาล 2 กิโลกรัมละลายกับน้ำให้เข้ากันเอาหน่อกล้วยสับลงไปในถังใส่นมเปรี้ยว 1 ขวดปิดภาชนะทิ้งไว้ 7-14 วันก็สามารถนำไปใช้งานได้ โดยมีอัตราส่วน 3 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร

      

     

      

ต่อมาวิทยากรจากเกษตรอำเภอได้พาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งมีวัดุอุปกรณ์และวิธีทำดังนี้  มูลสัตว์ 1 ส่วน แกลบดิบ 1 ส่วน รำละเอียด 1 ส่วน จุลินทรีย์ 1 ส่วน วิธีทำ นำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำน้ำจุลินทรีย์ผสมกับน้ำ 10 ลิตร นำมารดเพิ่มความชื้น จากนั้นให้นำผ้าใบมาปิดไว้หรือนำใส่กระสอบหมักไว้

     

     

     

เสร็จจากการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ วิทยากรได้พาทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การทำจุลินทรีย์แสงได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก เพราะวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก ซึ่งการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีวัดุอุปกรณ์และวิธีทำดังนี้  ไข่ไก่ 2 ฟองช่วย ( เร่งการเจริญเติบโตของพืช ) ผงชูรส 2 ช้อนโต๊ะ ( เร่งดอก,ออกผล ) น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ ( บำรุงดินปรับปรุงดินย่อยสลาย ) กะปิ 2 ช้อนโต๊ะ ( อินทรีย์วัตถุ )วิธีทำ ตีไข่ไก่ 2 ฟองกับกะปิ 2 ช้อนโต๊ะให้เข้ากันจากนั้นใส่ชูรสลงไป 2 ช้อนโต๊ะน้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันเตรียมน้ำใส่ขวด 1.5 ลิตรตักไข่ใส่ในขวด 2 ช้อนโต๊ะหัวเชื้อ 2 ช้อนเขย่าให้เข้ากัน นำขวดไปตากแดด 7-14 วันก็สามารถนำมาใช้งานได้ ซึ่งวิทยากรได้มอบขวดที่มีการทำจุลินทรีย์สังเคราะแสงให้แก่ผู้เข้าอบรมอีกด้วย

     

     

       

       

หลังจากการรวมทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเรียบร้อยแล้ว คุณบุญทัศน์และวิทยากรได้พาชมเตาเผาถ่าน ที่มีการประยุกต์ทำเตาเผาจากถังขนาดใหญ่ เรียกว่า เตาอิฐก่อ มีขนาดความจุ 1.0-2.0 ม.  มีการรับน้ำหนักของวัสดุทำเตาได้ดี เตาอิฐก่อเป็นเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพชนิดหนึ่ง สร้างจากอิฐมอญ ผสมทรายละเอียด ดินเหนียว และน้ำในสัดส่วนที่พอเหมาะ ลักษณะของเตาเป็นทรงครึ่งวงกลม มีปล่องควัน 4 ปล่อง ปล่องเร่ง 1 ปล่อง ช่องใส่ไฟหน้าเตา และประตูเตาสำหรับนำไม้เข้าและนำถ่านออก และแนะนำขั้นตอนการทำเตาเผาเบื้องต้น

     

     

     

     

ก่อนการรับประทานอาหารกลางวัน คุณบุญทัศน์ได้มีการเดินชมสวนโคกหนองนาโมเดล ซึ่งมีทั้งสระขนาดใหญ่และมีพืชผักที่น่าสนใจหลากหลายชนิด อาทิเช่น ต้นกล้วย เครือตดหมา ไผ่หวาน ต้นฟ้าทะลายโจร ต้นประดู่ เป็นต้น จากนั้นจึงร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน

     

     

     

     

กิจกรรมช่วงบ่าย

คณะวิทยากรได้มีการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมในการออกแบบโคกหนองนาโมเดลในแบบของตัวเอง และให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแบบโคกหนองนาของกลุ่มตัวเอง วิทยากรก็ได้ให้ความรู้เรื่องการจัดระเบียบ การแบ่งส่วนของการทำโคกหนองนาเพื่อให้กลายเป็นโคกหนองนาที่มีความสมบูรณ์ที่สุด หลังจากนั้นมีการกล่าวขอบคุณ คุณบุญทัศน์ เจ้าของโคกหนองนาบ้านสนวนใน และวิทยากรจากเกษตรที่ได้มาให้ความรู้ต่างๆในวันนี้

     

      

      

       

อื่นๆ

เมนู