ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนธันวาคม  คณะผู้ปฏิบัติงานมีวาระการปฏิบัติงานเป็นการสรุปงานส่งท้ายเนื่องด้วยการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคมจะเป็นการปฏิบัติงานเดือนสุดท้ายก่อนจะหมดสัญญาการปฏิบัติงานโดยการสรุปการปฏิบัติงานมีดังนี้

          ตำบลสนวนขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชนแน่นอนว่าสิ่งที่ขึ้นชื่อควบคู่กันไปกับการท่องเที่ยวนั้นก็คือวัฒนธรรมอาหารโดยเฉพาะอาหารท่องถิ่น ตำบลสนวนมีอาหารขึ้นชื่อมากมายหลากหลายแต่มีอยู่ไม่กี่เมนู ที่ชูจุดเด่นของตำบลเพราะใช้วัตถุดิบที่หาได้จากท้องถิ่น มีเมนูดังต่อไปนี้

          ยำดักแด้ เหตุที่ว่าทำไมยำดักแด้จึงถือได้ว่าเป็นอาหารประจำท้องถิ่นเพราะว่าตำบลสนวนขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหม ดักแด้เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการสาวไหม คนท้องถิ่นนิยมนำดักแด้ไปประกอบอาหารหลายอย่างโดยเมนูที่โดดเด่นที่สุดก็คือยำดักแด้

          แกงไก่ใส่กล้วย กล้วยคือพืชที่พบได้ทั่วไปในตำบลสนวนกล้วยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เป็นได้ทั้งอาหารหรือใช้เป็นภาชนะในการใส่อาหาร หนึ่งในส่วนที่นิยมนำมาประกอบอาหารมากที่สุดก็คือผลของกล้วยโดยส่วนใหญ่ผลกล้วยจะนิยมนำมาทำขนมแต่ในท้องถิ่นของตำบลสนวนนิยมนำกล้วยมาประกอบอาหารเป็นของคาว โดยอาหารคาวที่ประกอบขึ้นจากผลของกล้วยที่ก็คือเมนูแกงไก่ใส่กล้วยโดยเน้นวัตถุดิบหลักมันก็คือไก่บ้านกับผลของกล้วย

          ในการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมจะเน้นที่การสรุปงานต่างๆที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่ช่วงต้นปีโดยการสรุปงานที่ว่านี้ก็คือการนำข้อมูลต่างๆที่ลงพื้นที่มาสรุปสร้างเป็นแผนที่ แผ่นพับเพื่อใช้เป็นการท่องเที่ยวในตำบลสนวน มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

          โดยสรุป จากการปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงแรกจนถึงเดือนธันวาคมที่เป็นการปฏิบัติงานครั้งสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานมีความภูมิใจในการปฏิบัติงานครั้งนี้อย่างมากเนื่องจากเป็นการพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเอง แม้ว่าจะเกิดการระบาดของไวรัส covid-19 อาจทำให้เกิดอุปสรรคขึ้นมาบ้าง แต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหามากมายเท่าไหร่นัก ผู้ปฏิบัติงานมีความหวังว่าโครงการที่ได้ทำไปในครั้งนี้จะนำมาซึ่งการพัฒนาชุมชนในตำบลสนวนต่อไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู