ในเดือนธันวาคมนี้ เป็นเดือนสุดท้ายสำหรับโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T

และดิฉันนางสาวศรินทรา อุทะรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ได้รับบทบาทหน้าที่ในเดือนนี้ให้จัดทำคลิปวิดิโอรวบรวมการดำเนินงานในตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการมา ซึ่งเป็นวิดิโอที่รวบรวมความเป็นชุมชนตำบลสนวนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหารพื้นถิ่น และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของตำบลสนวน โดยหลักๆแล้ว ที่ตำบลสนวนนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของผ้าไหมเป็นอย่างดี

บ้านสนวนนอก หมู่บ้านเล็กๆ ในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมพื้นที่บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นผืนป่าทึบที่มีต้นสนวนขึ้นอยู่จึงได้ชื่อว่าบ้านสนวน บ้านสนวนนอกเป็นชุมชนโบราณที่ยังคงดำรงวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ใช้ภาษาพื้นถิ่นเขมร และสืบสานการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ้าไหมลายดั้งเดิมที่ตกทอดกันมาแต่โบราณ คือ ผ้าไหมหางกระรอกซึ่งถือเป็นลายเอกลักษณ์ของผ้าไหมบ้านสนวนนอก

วิถีชีวิตผลิตไหมของชาวสนวนนอก เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อน เก็บใบหม่อนไปเลี้ยงไหม การเลี้ยงไหมสาวไหม ไปจนถึงการฟอก ย้อม มัดหมี่ ทอผ้า และแปรรูป ซึ่งหากนักท่องเที่ยวสนใจต้องการศึกษาเรียนรู้อย่างละเอียด ทางชุมชนก็มีมัคคุเทศก์ของหมู่บ้านพาชมทุกชั้นตอนของทุกกระบวนการ นับแต่ปลูกชำต้นหม่อน เก็บใบหม่อน การเลี้ยงไหม ให้อาหารตัวไหม สาวไหมจากดักแด้ ฟอกกาวไหมออกจากเส้นไหม การเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่การย้อมสีธรรมชาติ เรียนรู้การมัดหมี่ การทอผ้าไหม กระทั่งถึงการสร้างสรรค์ ลวดลายต่างๆ บนผืนผ้าไหม

นอกจากผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเลื่องชื่อแล้ว ที่บ้านสนวนนอกยังมีเมนูอาหารพื้นบ้านรสแซ่บที่ผู้มาเยือนไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะเป็น แกงกล้วย บวดบุก ส้มตำดักแด้ ขนมจีนน้ำยารวมถึงชาใบหม่อนเครื่องดื่มรสเลิศของบ้านสนวนนอก และหากสนใจพักค้างคืน ก็สามารถเลือกบริการที่พักซึ่งมีทั้งรีสอร์ททันสมัยในหมู่บ้านและโฮมสเตย์แบบเรียบง่ายได้สัมผัสใกล้ชิดชีวิตจริงของชาวสนวนนอก

อื่นๆ

เมนู