กระผม นายจักรกฤษ กองรัมย์ เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลสนวน (บัณฑิตจบใหม่) การทำงานประจำเดือนกรกฎาคม เป็นการการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ (การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว) เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาดและการสร้างโปรไฟล์หรือเพจในเฟซบุ้ค เพื่อที่จะเป็นช่องทางในการขายของออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย และโปรโมทสินค้า ให้ขายดีและวิธีการขายออนไลน์ให้มีคนติดตามเยอะและสามารถขายของได้ดี และยังนำความรู้มาปรับเปลี่ยนและนำมาประยุกต์ใช้ในการขายสินค้าในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

 

ในการอบรมออนไลน์ในครั้งนี้ ได้มีการมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้หาผลิตภัณฑ์มาเพื่อจำหน่ายเพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้ในการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน ส่วนของกระผมจะเป็น”การขายถ่าน” ในพื้นที่หมู่ที่11 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวักบุรีรัมย์ โดยจะนำเศษไม้ ต้นไม้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือฟืนในท้องถิ่นที่สามารถนำมาแปลรูปให้มีมูลค่าเพิ่มได้ และยังเป็นรายได้เสริมได้ด้วย  นอกจากการทำนาที่เป็นอาชีพหลักในชุมชม

โดยจะมีกระบวนการผลิตดังนี้

1.ขั้นตอนแรกจะเป็นการเตรียมไม้ หรือเศษไม้ที่ขนาดพอดี เพื่อที่จะได้นำไม้ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในเตาเผาดิน

2. จะเป็นการจุดไฟตามที่เราเจาะรูไว้ เพื่อให้เกิดการเผาไหม้แล้ว ทำรูระบายควันออกรอบๆเตาประมา2-3รู แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ4-5 วันก็จะได้ถ่านที่พอดี หลังจากนั่นทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์ก็สามารถเก็บถ่านได้ แล้วนำไปบรรจุเพื่อขายต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู