1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช

SC03 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช

          ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำเดือนสิงหาคม คณะผู้ปฏิบัติงานมีวาระการปฏิบัติงานโดยจะเป็นเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ สือเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 เป็นเหตุให้คณะผู้ปฏิบัติงานต้องประชุมวางแผนการปฏิบัติออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet

          โดยการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์คณาจารย์หัวหน้างานได้เชิญวิทยากรผู้อบรมมาอบรมให้กับคณะผู้ปฏิบัติงานเรื่องการตลาดออนไลน์ ตั้งแต่เริ่มต้นจากการใช้แพล็ตฟอร์ม Social Media ต่างๆ เช่น Shopee Lazada หรือ Social Media อื่นๆ โดยเฉพาะ Facebook โดยจะเป็นการสร้างเพจ Facebook เพื่อใช้ในการขายสินค้าในส่วนของผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นสินค้าเกี่ยวกับผ้าไหม โดยในรายละเอียดการสร้างเว็บเพจนั้นจะเป็นการสร้างหน้าต่างๆปรับแต่งหน้าต่างๆให้มีความน่าสนใจและดึงดูดใจและในส่วนที่สำคัญที่สุดคือคือการยิงแอดในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายผ้าไหมก็จะอยู่ในช่วงอายุ 40-60 ปีแต่ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางก็จะอยู่ในช่วงอายุ 18-40 ปี อื่นๆโดยยกตัวอย่างเช่นการสร้างเพจ facebook เพื่อนำเสนอสินค้าต่างๆ

        ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ในการสร้างตลาดเกี่ยวกับผ้าไหมหางกระรอกของตำบลสนวนโดยรายละเอียดของผ้าไหมหางกระรอกเป็นผ้าไหมที่เป็นจุดเด่นของตำบลสนวนมีกรรมวิธีในการทำหรือในการทองที่เป็นแบบเฉพาะของตำบลสนวน โดยผ้าไหมหางกระรอกที่นิยมทอ มีอยู่แบบคือ ลายหางกระรอกเขียว โดยใช้เส้นด้ายสีเหลืองเค  ท่อคู่กับเส้นด้ายสีเขียวคอเป็ด และรายที่ 2 คือลายหางกระรอกแดง โดยใช้เส้นด้ายเหลืองเค  ทองคู่กับเส้นด้ายแดงครั่ง

        โดยสรุปจากการที่ได้รับการอบรมจากคณะวิทยากร เกี่ยวกับการตลาดและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตำบลสนวน ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขายทางออนไลน์และจะนำความรู้เทคนิคทักษะต่างๆที่ได้รับจากคณะวิทยากรไปสอนและให้ความรู้กลับชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ จากผู้ปฏิบัติงานไปออกแบบและสร้างตลาดออนไลน์เพื่อขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู