1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มรายบุคคลที่ทำเกษตรในพื้นที่ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

SC03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มรายบุคคลที่ทำเกษตรในพื้นที่ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน2564 กิจกรรมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรในชุมชน ข้าพเจ้านายศุภวิชญ์ นะรินรัมย์ ประเภทนักศึกษา SC03ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : SC03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเป็นการดำเนินงานอย่างมีเป้าหมาย

วันที่16-18 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรในชุมชน เเต่ละครัวเรือนว่ามีพื้นที่เกษตรกรกี่ไร่ เลี้ยงตัวจำนวนกี่ตัว รายได้จากการทำเกษตรกรเเต่ละปี ซึ่งรวบร่วมข้อมูลนี้เพื่อนำไปใช่ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

SC03 เดือนพฤศจิกายน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู