ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในทุกมิติ ไม่เว้นแม้แต่การประกอบธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนมาอยู่บนแพล็ตฟอร์มออนไลน์กันแทบทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่ช่วยให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสสร้างผลกำไร และกระจายสินค้าของตนไปในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะช่วง COVID-19 ที่ใคร ๆ ก็ต้องหันมาพึ่งช่องทางออนไลน์ ทำให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกขนาด ทุกระดับ

          ในส่วนของผู้ประกอบการท้องถิ่นเองก็ได้เข้ามาใช้พื้นที่ออนไลน์มากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการใข้งานแพล็ตฟอร์มต่าง ๆ หรือทักษะการทำตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้กิจการนั้นประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ทางโครงการ U2T ตำบลสนวนจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์ขึ้นแบบ virtual conference ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น

อบรมการตลาดออนไลน์ ผ่านทาง Google Meet

 

          เนื่องจากการตลาดนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจ ที่ไม่ใช่เพียงแค่การโปรโมทสินค้าหรือแบรนด์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปจนถึงกลยุทธ์การบริหารจัดการต่าง ๆ ด้วย ซึ่งการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ก็คือ การทำการตลาดรูปแบบหนึ่งโดยการโปรโมทสินค้าหรือบริการผ่านทางโซเชียลมีเดีย ที่เรารู้จักกันดีอย่าง Facebook, Twitter, Google, Youtube, Instagram และอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่สินค้าของเราให้กับผู้บริโภคให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเอง อีกทั้งการมีความรู้ด้าน Content Marketing, Search Engine Optimization, Search Engine Marketing, Affiliate Marketing  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการทำตลาดออนไลน์ เพื่อให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          จะเห็นได้ว่า การทำ Online Marketing นั้น ถือเป็นโครงสร้างสำคัญและเป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าธุรกิจจะเป็นอย่างไร รอดหรือร่วง? ดังนั้น การนำความรู้นี้ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชน ที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ในมือแต่ยังขาดทักษะการตลาดบนโซเชียลมีเดีย จึงเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์อย่างมาก เป็นการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลและต่อยอดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ช่วยสร้างรายได้ในช่วง COVID-19  ได้เป็นอย่างดี

 

ฝึกปฏิบัติการสร้างเพจขายสินค้าบน Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

                             คลิกชมวีดิโอผลิตภัณฑ์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู