การปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายนของดิฉันนางสาวอดิศา  ใจกล้า ได้มีการจัดกิจกรรมเป็นการลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนท่องเที่ยว” (1.3)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  เป็นการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  จัดกิจกรรมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมมีดังนี้

1.การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย

วัสดุอุปกรณ์

1.หน่อยกล้วยสับ                6  กก.

2.นมเปรี้ยว                          1  ขวด

3.กากน้ำตาล                       2    กก.

 1.              น้ำ                                 10    ล.

วิธีทำ

สับหน่อกล้วยให้ได้ขนาดพอเหมาะจากนั้นนำกากน้ำตาล 2 กก. ละลายน้ำให้เข้ากันเทหน่อกล้วยสับลงไปในถังใส่นมเปรี้ยว 1 ขวด ปิดพาชนะทิ้งไว้ 7-14 วัน ก็สามารถนำมาใช้งานได้ อัตราส่วน: 3 ช้อนโต๊ะ/20 ลิตร

ประโยชน์

-เร่งการเจริญเติบโตของพืช

-บำรุงปรับสภาพดิน

-ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน

2.การทำจุลทรีย์สังเคราะห์แสง

วัสดุอุปกรณ์

 1. ไข่ไก่            2 ฟอง
 2. ชูรส 2 ช้อนโต๊ะ
 3. น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ
 4. กะปิ 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ

ตีไข่ไก่ 1 ฟองให้เข้ากันจากนั้นใส่ผงชูรสลงไป 2 ช้อนโต๊ะ น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ กะปิ 2 ช้อนโต๊ะ  คนให้เข้ากันเตรียมน้ำใส่ขวด 15 ลิตร เติมไข่ 2 ช้อน หัวเชื้อ 2 ช้อน เขย่าให้เข้ากันนำไปตากแดด 7-14 วันก็สามารถนำมาใช้งานได้

ประโยชน์

-ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช

-เร่งดอก  ออกผล

-บำรุงดิน ปรับปรุงดิน ย่อยสลายอินทรียวัตถุ

3.การเผาถ่าน

วัสดุอุปกรณ์

 1. ถัง 200 ลิตร (ถังน้ำมันหรือถังเหล็ก) ราคาไม่เกิน 500 บาท
 2. ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 1 เมตร ความยาวของ เส้นผ่าศูนย์กลางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 3. ข้องอ ขนาด 95 องศา มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับขนาดกลางท่อซีเมนต์ใยหิน
 4. อิฐบล็อก จำนวน 4-5 ก้อน สำหรับเรียงทำเป็นห้องเชื้อเพลิงหน้าเตา
 5. เสาไม้ค้ำยัน 8 ท่อน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 120 เซนติเมตร
 6. เศษกระเบื้อง สังกะสี หรือไม้แก่ เพื่อกักดินด้านข้าง ด้านหน้า และด้านหลัง
 7. ดินเหนียวหรือดินทราย เพื่อเป็นฉนวนกันความร้อน
 8. กระบอกไม้หรือกระบอกไม้ไผ่ สำหรับเก็บน้ำส้มควันไม้ ยาวประมาณ3-5 เมตร ตามความเหมาะสม
 9. ไม้ทุกประเภทที่ใช้ในการนำมาเผาถ่านได้ ในส่วนของภาคกลาง ศูนย์ ปราชญ์ส่วนใหญ่จะใช้กิ่งไม้ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ภายในครัวเรือน ซึ่งเรียกว่า ไม้หมาด เป็นไม้ที่ ตัดแล้วนำมาทิ้งไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ หรือมากกว่า เพื่อให้แห้งหมาด เนื่องจากการใช้ไม้ที่ตัดสดใหม่มา เผาจะใช้เวลานานกว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยส่วนใหญ่ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้ไม้ได้จากการตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ หรือการตัดกิ่งไม้เพื่อเร่งการแตกใบ เพื่อให้ได้ถ่านที่มีคุณภาพสูงควรเป็นไม้ที่มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ขนาดโตไม่ควรเกิน 2 นิ้ว และตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 80 เซนติเมตร สำหรับภาคเหนือ จะได้เปรียบที่มีต้นไม้ใหญ่หลากหลายชนิดพันธุ์ โดยส่วนใหญ่จะใช้ไม้ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งต้นไม้

4.เดินชมโคกหนองนาโมเดล

5.จับกลุ่มออกแบบการทำโคกหนองนาโมเดล

                3 ไร่  30:30:30:10

 

ในการจัดกิจกรรมการลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนท่องเที่ยว” (1.3)  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ครั้งนี้ได้เพิ่มความรู้ ทักษะ และการลงมือทำ การทำจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จากเผาถ่านการปลูกพืชผสมในพื้นที่โคกนาและการออกแบบพื้นที่การทำโคกนาเพื่อนำมาปรับปรุงหรือนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอนาคตได้

อื่นๆ

เมนู