1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03การสำรวจข้อมูลของหมู่บ้านสวายจีกน้อย ม.1 สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและข้อมูลจากองค์การบริการส่วนตำบลสนวน

SC03การสำรวจข้อมูลของหมู่บ้านสวายจีกน้อย ม.1 สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและข้อมูลจากองค์การบริการส่วนตำบลสนวน

การปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ดิฉันนางสาวอดิศา  ใจกล้า ในส่วนของการทำงานได้รับหมอบหมายให้เป็นการสำรวจข้อมูลของหมู่บ้านสวายจีกน้อย ม.1 สำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและข้อมูลจากองค์การบริการส่วนตำบลสนวน ในเรื่อง ข้อมูลแหล่งน้ำสาธารณะ ข้อมูลจำนวนประชากร ข้อมูลผู้สูงอายุผู้พิการ และข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ได้รับการช่วยเหลือ จากหมู่บ้านสวายจีกน้อยหมู่ 1 และองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน เป็นอย่างดี โดยข้อมูลที่น่าสนใจมีดังนี้

  • ข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

โดยข้อมูลที่ได้รับมากจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน มีดังนี้ ข้อมูลจำนวนประชากร ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

 

 

  • ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีจำนวน 3 แห่ง ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน มีจำนวนทั้งหมด 41 คน เป็นชาย 21 คน หญิง 20 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซะซอ มีจำนวนทั้งหมด 22 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 13 คน

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดช่างหิน มีจำนวนทั้งหมด 26 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 21 คน

-ข้อมูลจากบ้านสวายจีกน้อย หมู่ 1 ตำบล สนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนประชากร มีทั้งหมด 297 คน เป็นชาย 149 คน หญิง 148 คน มีทั้งหมด 78 ครัวเรือน

ข้อมูลแหล่งน้ำสาธารณะ มีลำห้วยที่ผ่านคือ คลองราช และมีสระน้ำคือ หนองโสน มีการใช้ทำการเกษตรกรรม คือ การทำนา ปลูกผัก

ข้อมูลประปาหมู่บ้าน มีน้ำประปาและถังเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน โดยที่ หมู๋ 1 , 11 , 12 จะใช้ประปาร่วมกัน

ข้อมูลกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ หมู่บ้านสวายจีกน้อย หมู่ 1 จะมี 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มดนตรีไทย ที่จัดตั้งมานามากแล้ว ไม่มีเงินทุนเป็นการสอนดนตรีสืบต่อให้ลูกหลาน โดยมีนาย เกา อาญาเมือง เป็นประธานกลุ่ม

กลุ่มพรมเช็ดเท้า บ้านสวายจีกน้อย ที่จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2557 มีจำนวนสมาชิก 10 คน เริ่มต้นด้วยเงินทุน 50,000 บาท โดยมีนาง พิมพร เพรชดี เป็นประธานกลุ่ม

 

 

 

 

ในการลงพื้นที่สำรวจในเดือนมีนาคมนี้ได้ข้อมูลในส่วนต่างๆของตำบลสนวนเพื่อมาประกอบการพัฒนาตำบลสนวนให้เป็นตำบลท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดและจะได้ดึงสิ่งที่โดดเด่นของแต่ละหมู่บ้านออกมาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเสริมรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นเช่นหมู่ที่1ที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ในการสำรวจครั้งนี้ จะมีความโดดเด่นในเรื่องของพรมเช็ดเท้า มีการออกแบบที่สวยงามสามารถดึงดูดลูกค้าได้แต่ยังขาดการกลยุทธทางการตลาดอยู่เนื่องจากคนในชุมชนยังไม่รู้จักการใช้โชเชียลในการโปรโมทสินค้าจะเน้นไปทางขายส่งร้านค้า การออกบูธสินค้ามากกว่าซึ่งยังได้กำไรน้อยอยู่ในการเพิ่มยอดขายอาจจะมีการสร้างเพจเพื่อโปรโมทและขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

อื่นๆ

เมนู