กระผม นายจักรกฤษ กองรัมย์ เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ตำบลสนวน (บัณฑิตจบใหม่) การทำงานประจำเดือนเมษายน เป็นการลงพื้นที่อบรมรมการอบรมฟอกไหมและย้อมไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ตามชื่อโครงการ”การเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชมเพื่อการท่องเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย)และการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบาดโควิค 19″

โดยการจัดการเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชมเพื่อการท่องเที่ยว(มัคคุเทศก์น้อย) ได้จัดขึ้นที่ “ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก หมู่2” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนภายในตำบลสนวน ซึ่งมีความสนใจในการอบรมให้วามรู้เกี่ยวกับมัคคุเทศก์น้อย ประจำแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในตำบลสนวน ในการจัดอบรมในครั้งนี้ ช่วงเช้าเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในตำบลสนวน และมีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ที่น่าสนใจ ให้กับผู้เข้าอบรมได้ทราบข้อมูลและรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ในอดีตที่สำคัญๆ ในจังหวัดและตำบลสนวน เพื่อให้ได้รับความรู้ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อที่จะมีการนำเสนอในช่วงบ่าย เพื่อฝึกการพูดและบุคคลิกต่างๆเพื่อให้เหมาะสม กับการเป็นมัคคุเทศก์น้อย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู