สำหรับการปฏิบัตงาน เดือนกรกฎาคม 2564  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติปฏิบัติงาน

สพอ.กระสัง…บุรีรัมย์
📚พช.กระสัง ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มทอผ้าวัดบ้านกระโดนไม้แดง
🕰วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
👉🏼นางพนิดา ธำรงทรัพย์พ พัฒนาการอำเภอกระสัง พร้อมด้วย นายตีรณ ศิลาลาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายศักดิ์สุริยา รัตนมณีเนตร นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าวัดบ้านกระโดนไม้แดง หมู่ที่ 9 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
🖌โดยในการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้ติดตามการทอผ้าขาวม้าสีธรรมชาติ เพื่อส่งเข้าร่วมประกวดตามโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ภายใต้แนวคิด “นวอัตลักษณ์” หรือ อัตลักษณ์ใหม่ที่โดดเด่น ชัดเจน ทันสมัย ซึ่งงเป็นผ้าขาวม้าทอมือที่ย้อมสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ
👉🏼ในการนี้ พัฒนาการอำเภอกระสัง นักวิชาการพัฒนาชุมชน และตัวแทนกลุ่มทอผ้า ได้ร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบโดยใช้เอกลักษณ อัตลักษณ์ของชุมชนและอำเภอ สอดแทรกลงไปในผืนผ้า โดยจะทอในการประกวดทั้งสิ้น จำนวน 5 ผืน
✌🏼ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอกระสัง ร่วมให้กำลังใจให้ตัวแทนของอำเภอกระสัง ในการส่งผ้าประกวดครั้งนี้ด้วย

และศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อำเภอกระสัง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ขอเชิญชวนทุกท่าน สวมใส่ผ้าไทย ผ้าไหมบุรีรัมย์เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน รักษา ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้แก่ช่างทอผ้า

อื่นๆ

เมนู